Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 204kWORD 27k
9 Απριλίου 2015
E-005596-15
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005596-15
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Ignazio Corrao (EFDD) , Piernicola Pedicini (EFDD) , Tiziana Beghin (EFDD) , Laura Agea (EFDD) , Eleonora Evi (EFDD) , Laura Ferrara (EFDD) , Dario Tamburrano (EFDD) , Marco Valli (EFDD) , Giulia Moi (EFDD) , Rosa D'Amato (EFDD) , Marco Zullo (EFDD) , Marco Affronte (EFDD) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Marc Tarabella (S&D) , Nicola Caputo (S&D) , Remo Sernagiotto (PPE) , Eleftherios Synadinos (NI) , Ivan Jakovčić (ALDE) , Hilde Vautmans (ALDE) , José Blanco López (S&D) , Ilhan Kyuchyuk (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Aldo Patriciello (PPE) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Georgios Epitideios (NI) , Elisabetta Gardini (PPE) , Michela Giuffrida (S&D) , Ivo Belet (PPE) , Igor Šoltes (Verts/ALE) , Milan Zver (PPE)

 Θέμα:  Ευθύνη των ποδοσφαιρικών ομάδων σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις
 Γραπτή απάντηση 

Στις 19 Φεβρουαρίου στην Piazza di Spagna στη Ρώμη οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας ποδοσφαίρου Feyenoord συγκεντρώθηκαν εν αναμονή της έναρξης του αγώνα κατά της AS Roma, το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Κατά τη διάρκεια του απογεύματος, οι ολλανδοί οπαδοί στην πλατεία άφησαν σκουπίδια παντού και πέταξαν άδεια μπουκάλια στην fontana della Barcaccia (που πρόσφατα είχε ανακαινιστεί με κόστος άνω των 200 000 ευρώ), στη βάση του κλιμακοστασίου της Trinita dei Monti.

Πολλές ταραχές και επεισόδια βίας παρατηρήθηκαν στη Villa Borghese και το Campo de Fiori, όπου η αστυνομία χρειάστηκε να επιβάλει πρόστιμα σε βάρος των ολλανδών για να αποκαταστήσει την τάξη.

Φαίνεται, επίσης, ότι 15 από τα 26 λεωφορεία που διέθεσε η Atac για τη μεταφορά στο γήπεδο, έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και ακόμη δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το κοινό.

Υπό το φως των ανωτέρω, μπορεί το Συμβούλιο να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:
ποια είναι η σημερινή κατάσταση εφαρμογής στα κράτη μέλη του «ευρωπαϊκού προγράμματος εργασιών 2014-2016 για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη που σχετίζεται με αθλητικές εκδηλώσεις, κυρίως το ποδόσφαιρο»;
συμφωνεί το Συμβούλιο ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί στα προγράμματα μια ρήτρα σχετικά με την ευθύνη των ποδοσφαιρικών συλλόγων για ζημιές που διαπράττονται σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που θίγουν τουλάχιστον ένα κράτος μέλος;
Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: IT 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου