Povratak na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentarna pitanja
PDF 191kWORD 27k
9. travnja 2015.
E-005596-15
Pitanje za pisani odgovor E-005596-15
upućeno Vijeću
Članak 130.
Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Ignazio Corrao (EFDD) , Piernicola Pedicini (EFDD) , Tiziana Beghin (EFDD) , Laura Agea (EFDD) , Eleonora Evi (EFDD) , Laura Ferrara (EFDD) , Dario Tamburrano (EFDD) , Marco Valli (EFDD) , Giulia Moi (EFDD) , Rosa D'Amato (EFDD) , Marco Zullo (EFDD) , Marco Affronte (EFDD) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Marc Tarabella (S&D) , Nicola Caputo (S&D) , Remo Sernagiotto (PPE) , Eleftherios Synadinos (NI) , Ivan Jakovčić (ALDE) , Hilde Vautmans (ALDE) , José Blanco López (S&D) , Ilhan Kyuchyuk (ALDE) , Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Aldo Patriciello (PPE) , Fernando Maura Barandiarán (ALDE) , Georgios Epitideios (NI) , Elisabetta Gardini (PPE) , Michela Giuffrida (S&D) , Ivo Belet (PPE) , Igor Šoltes (Verts/ALE) , Milan Zver (PPE)

 Predmet:  Odgovornost nogometnih klubova koji sudjeluju u međunarodnim sportskim natjecanjima
 Pisani odgovor 

Navijači nizozemskog nogometnog kluba Feyenoord 19. veljače 2015. okupili su se na Španjolskom trgu u Rimu gdje su čekali početak utakmice protiv nogometnog kluba AS Roma koja se održala tu večer.

Nizozemski navijači koji su se tijekom popodneva nalazili na trgu posvuda su bacali otpatke i nogama udarali prazne boce prema fontani Barcaccia koja je smještena u podnožju Španjolskih stuba i čija je nedavna restauracija stajala više od 200 000 eura.

Zabilježeni su brojni neredi i nasilne radnje u vrtovima Ville Borghese i na trgu Campo de Fiori, gdje je policija morala intervenirati protiv nizozemskih navijača kako bi uspostavila red.

Gradsko prijevozničko poduzeće Atac stavilo je na raspolaganje za prijevoz prema stadionu 26 autobusa, od kojih je 15 teško oštećeno i još uvijek neupotrebljivo za javni prijevoz.

U svjetlu navedenog, može li Vijeće odgovoriti na sljedeća pitanja:
U kojoj je fazi provedba Europskog programa rada 2014. — 2016. za smanjenje rizika za sigurnost i javni red povezanih sa sportskim događajima, posebno onih koji se odnose na nogomet?
Ne smatra li Vijeće prikladnim da se u intervencijske programe uvede klauzula o odgovornosti nogometnih klubova u pogledu štete počinjene na međunarodnim sportskim natjecanjima u kojima sudjeluje barem jedna država članica?
Izvorni jezik pitanja: IT 
Pravna napomena