Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 97kWORD 23k
14. huhtikuuta 2015
E-005902-15
Kirjallisesti vastattava kysymys E-005902-15
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Sophia in 't Veld (ALDE) , Heidi Hautala (Verts/ALE)

 Aihe:  Postiosoitetta koskeva vaatimus pyynnössä, joka koskee yleisön oikeutta tutustua asiakirjoihin
 Kirjallinen vastaus 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 johdanto-osan 1 kappaleessa todetaan, että ”päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia”. Yksilöiden suojelusta unionin toimielinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä annetun asetuksen (EY) N:o 45/2001 4 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, että ”henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia eivätkä ne saa olla liian laajoja suhteessa tarkoituksiin, joihin ne on kerätty ja/tai joihin niitä myöhemmin käsitellään”.

Komissio on 1. huhtikuuta 2014 alkaen edellyttänyt, että kansalaiset ilmoittavat henkilökohtaisen postiosoitteensa, ennen kuin se rekisteröi heidän pyyntönsä.

Miksi komissio edellyttää, että kansalaiset ilmoittavat postiosoitteensa, joka sisältyy henkilötietoihin, kun tämä ei ole ehdottoman välttämätöntä pyynnön käsittelyssä ja viestinnässä rekisteröidyn kanssa?

Eikö tämä uusi käytäntö ole ristiriidassa asetuksissa (EY) N:o 1049/2001 ja (EY) N:o 45/2001 vahvistettujen periaatteiden kanssa?

Luopuuko komissio tästä käytännöstä välittömästi? Ellei, miksi ei?

Kysymyksen alkukieli: EN 
Oikeudellinen huomautus