Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 187kWORD 27k
13 Μαΐου 2015
E-007764-15
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-007764-15
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) , Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) , Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

 Θέμα:  Αναθεώρηση οδηγίας για την άδεια μητρότητας
 Γραπτή απάντηση 

Το 2008 η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων. Η συγκεκριμένη πρόταση αποσκοπούσε στη βελτιστοποίηση του πλαισίου προστασίας των εγκύων εργαζομένων, καθώς επίσης, στην αύξηση της ελάχιστης διάρκειας αδειών μητρότητας, από 14 σε 18 εβδομάδες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 2010, ενέκρινε, με μεγάλη πλειοψηφία, την πρόταση αναθεώρησης, εισάγοντας σημαντικές αλλαγές, μεταξύ των οποίων η αύξηση της ελάχιστης διάρκειας αδειών μητρότητας σε 20 εβδομάδες και η θέσπιση 2 εβδομάδων άδειας πατρότητας.

Ωστόσο, από το 2010, το Συμβούλιο, επικαλούμενο το κόστος εφαρμογής της οδηγίας, αρνείται την υιοθέτηση της αναθεώρησης, ενώ η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι θα αποσύρει την εν λόγω αναθεώρηση, εάν δεν συμφωνήσουν, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, μέχρι τον Ιούνιο του 2015.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Θεωρεί ότι η «απειλή» για απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης, συμβαδίζει με τις υποχρεώσεις της Επιτροπής, που απορρέουν από τα άρθρα 151, 153, 157 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 33 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, σχετικά με την ισότητα των φύλων και την προστασία της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής;
2. Ποιες πρωτοβουλίες έχει πάρει ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη συμφωνία, προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών;
3. Σκοπεύει να καταθέσει νέα πρόταση αναθεώρησης εάν η διαβούλευση καταλήξει σε αδιέξοδο; Εάν ναι πότε, και τι θα περιλαμβάνει;
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου