Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 100kWORD 25k
28 augustus 2015
E-010427/2015(ASW)
Antwoord van vicevoorzitter Katainen namens de Commissie
Vraagnummer: E-010427/2015

De Commissie verwijst het geachte Parlementslid naar Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2015 betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen(1).

Het Europees Fonds voor strategische investeringen zal over een eigen governancestructuur beschikken, met een bestuur, een investeringscomité en een algemeen directeur. Het investeringscomité krijgt als taak potentiële projecten te toetsen en goedkeuring te verlenen voor de ondersteuning met de EU-garantie van projecten die aan de selectiecriteria en de voorschriften voor het gebruik van de EU-garantie voldoen.

Wanneer de leden van het investeringscomité aan de activiteiten van het investeringscomité deelnemen, moeten zij hun taken onpartijdig en in het belang van het EFSI uitoefenen. Zij mogen geen instructies vragen of aanvaarden van de EIB, de instellingen van de Unie, de lidstaten of andere publieke of private organen.

De selectiecriteria van artikel 6 van Verordening (EU) 2015/1017 houden in essentie in dat projecten economisch en technisch levensvatbaar moeten zijn en in overeenstemming moeten zijn met het EU-beleid, inclusief de doelstelling van slimme, duurzame en inclusieve groei. Projecten moeten „additionaliteit” (artikel 5 van de verordening) bieden en bijdragen tot het aantrekken van kapitaal uit de particuliere sector.

(1)PB L 169 van 1.7.2015, blz. 1.

Juridische mededeling