Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 190kWORD 25k
13 juli 2015
E-011253-15
Frågor för skriftligt besvarande E-011253-15
till kommissionen (Vice ordföranden/Höga representanten)
Artikel 130 i arbetsordningen
Petras Auštrevičius (ALDE) , Mark Demesmaeker (ECR) , Andrej Plenković (PPE) , Victor Boştinaru (S&D) , Johannes Cornelis van Baalen (ALDE) , Charles Tannock (ECR) , Michał Boni (PPE) , Jacek Saryusz-Wolski (PPE) , Anna Elżbieta Fotyga (ECR) , Pavel Svoboda (PPE) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE)

 Angående:  VP/HR – rysk propaganda riktad mot EU
 Skriftligt svar 

Den handlingsplan för strategisk kommunikation som lades fram av kommissionens vice ordförande/unionens höga representant i juli 2015 liksom den nyligen inrättande gruppen East StratCom är två inledande steg i detta viktiga ärende.

Parlamentet har dock uppmanat kommissionen

— att utarbeta en kommunikationsstrategi för att motverka den ryska propagandakampanj som riktas mot EU (resolution av den 15 januari 2015 om situationen i Ukraina), och

— att reagera på avsiktligt partisk information som sprids på olika EU-språk (resolution av den 10 juni 2015 om läget avseende förbindelserna mellan EU och Ryssland).

1. Vilka konkreta åtgärder kommer kommissionens vice ordförande/unionens höga representant att vidta för att motverka propaganda mot och kritik av EU grundad på felaktiga uppgifter som sprids på olika EU-språk (t.ex. på Russia Todays nätverk) av EU-baserade och kraftigt statsfinansierade ryska medier, vilket skapar en plattform för extremhöger‐ eller extremvänsterpolitiker eller ökar antiamerikanska konspirationsteorier, med syftet att undergräva EU:s enhet och europeisk politiks och europeiska politikers och mediers inflytande?

2. Avser kommissionens vice ordförande/unionens höga representant att ge gruppen East StratCom i uppgift att ta fram en mer långtgående handlingsplan med större räckvidd, i syfte att försöka göra strategisk kommunikation till en integrerad del av EU:s övergripande politik med ett finansiellt åtagande från kommissionens olika enheter och politisk kontroll?

Frågans originalspråk: EN 
Rättsligt meddelande