Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 104kWORD 27k
21 grudnia 2015 r.
E-012888/2015(ASW)
Odpowiedź udzielona przez komisarza Phila Hogana w imieniu Komisji
Numer referencyjny pytania: E-012888/2015

Od 2010 r. w ramach procedur rozliczenia rachunków Komisja przeprowadziła kilka audytów dotyczących wykorzystania środków finansowych na funkcjonowanie grup producentów owoców i warzyw w Polsce. Podczas pierwszego badania przeprowadzonego w dniach 15–19 listopada 2010 r. wykazano niedociągnięcia w krajowym systemie kontroli pomocy udzielanej grupom producentów; miały one wpływ na kluczowe mechanizmy kontroli. Główne niedociągnięcia dotyczyły braku kontroli o wymaganej jakości pod względem uznawania statusu grup producentów i organizacji producentów oraz pod względem jakości i wdrażania planów uznawania grup producentów i programów operacyjnych organizacji producentów.

W wyniku stwierdzonych braków przyjęto decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/1119 z dnia 22 czerwca 2015 r.(1) wyłączającą z finansowania UE kwotę 55 517 499,79 EUR przez zastosowanie korekty ryczałtowej w wysokości 10 % w odniesieniu do lat budżetowych 2009–2012.

W dniu 2 września 2015 r., na podstawie art. 263 w związku z art. 256 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Polska wniosła skargę do Sądu Unii Europejskiej w celu częściowego stwierdzenia nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/1119 w odniesieniu do wymienionej korekty(2). Postępowanie sądowe jest obecnie w toku.

Wszystkie inne badania w zakresie rozliczenia zgodności środków przeznaczonych na funkcjonowanie grup producentów w Polsce wciąż znajdują się na etapie postępowania administracyjnego. Komisja nie może przekazywać informacji na temat toczących się procedur rozliczenia zgodności stronom, które nie są bezpośrednio zaangażowane.

(1)Dz.U. L 182 z 10.7.2015.
(2)Sprawa T-507/15.

Informacja prawna