Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 6kWORD 26k
27. tammikuuta 2016
E-013739/2015(ASW)
Graham Hillin komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: E-013739/2015

Tässä tapauksessa on otettava huomioon useita EU:n säädöksiä. Ensimmäinen niistä on asetus (EU) N:o 909/2014, joka koskee arvopaperitoimituksen parantamista ja arvopaperikeskuksia.

Asetuksen 49 artiklan 1 kohdan mukaan liikkeeseenlaskijalla on oikeus siihen, että sen arvopaperit, kuten osakkeet, kirjataan missä tahansa arvopaperikeskuksessa, joka on sijoittautunut mihin tahansa jäsenvaltioon. Tämä oikeus ei kuitenkaan vaikuta kyseisiin arvopapereihin sovellettavan jäsenvaltioiden lainsäädännön täysimittaiseen soveltamiseen.

Lisäksi arvopaperikeskuksia koskevan asetuksen 38 artiklan 5 kohdassa annetaan jäsenvaltioille tietyin edellytyksin mahdollisuus säilyttää lainkäyttöalueellaan täysimääräinen omaisuuserien erottelu, mukaan lukien arvopapereiden omistustietojen avoimuus ja läpinäkyvyys. Arvopaperikeskuksia koskeva asetus ei näin ollen ole ristiriidassa Suomessa voimassa olevan arvopapereiden hallintamallin kanssa.

Avoimuusdirektiivin(1) 9 artiklassa edellytetään, että osakkeenomistajan on ilmoitettava liikkeeseenlaskijalle hallussaan oleva osuus äänioikeuksista, mikäli kyseinen osuus saavuttaa, ylittää tai alittaa tietyt raja-arvot. Avoimuusdirektiivin 12 artiklan 6 kohdassa säädetään, että liikkeeseenlaskijan on tällaisen ilmoituksen saatuaan julkistettava tiedot. Tämä tarkoittaa, että tietynsuuruisten äänioikeuksien haltijan henkilöllisyys tulee yleiseen tietoon. Tältä osin ei ole suunnitteilla lainsäädännöllisiä muutoksia.

Neljäs rahanpesun vastainen direktiivi(2) parantaa oikeushenkilöiden ja oikeudellisten järjestelyjen omistussuhteiden julkisuutta siten, että jäsenvaltiot velvoitetaan ottamaan käyttöön keskitetyt rekisterit, joista käyvät ilmi todellista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot.

Parhaillaan neuvotellaan myös osakkeenomistajien oikeuksista annetun direktiivin(3) tarkistuksesta, jonka tarkoituksena on antaa yrityksille oikeus selvittää, keitä niiden osakkeenomistajat ovat. Kyseisessä direktiivissä ei kuitenkaan käsitellä osakerekistereitä.

(1)Direktiivi 2004/109/EY.
(2)Direktiivi 2015/849/EU.
(3)Direktiivi 2007/36/EY.

Oikeudellinen huomautus