Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 188kWORD 25k
12. novembra 2015
E-014716-15
Otázka na písomné zodpovedanie E-014716-15
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Miroslav Mikolášik (PPE)

 Vec:  Podpora rodinných podnikov v EÚ
 Písomná odpoveď 

Rodinné podniky sú jedným z najväčších zdrojov pracovných miest v súkromnom sektore. Spomedzi ich mnohých predností treba vyzdvihnúť fakt, že sú na základe vlastnej histórie úzko späté s určitou lokalitou, a preto dlhodobo udržiavajú zamestnanosť aj v regiónoch či vidieckych oblastiach, ktoré nie sú pre iných podnikateľov, resp. investorov veľmi atraktívne. Rodinné podniky taktiež preukazujú voči svojim zamestnancom viac sociálnej zodpovednosti a ohľaduplnosti pri riadení ľudských, ale aj miestnych zdrojov.

Hoci rodinné podniky zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pre naše hospodárstvo, keďže predstavujú viac ako 60 % všetkých podnikov v Európskej únii a približne 40 – 50 % pracovných miest v súkromnom sektore, je im v súčasnej legislatíve a politike venovaná len okrajová pozornosť.

1. Aké konkrétne kroky plánuje Komisia podniknúť na podporu a rozvoj rodinných podnikov?

2. Kedy plánuje Komisia vypracovať komplexnú analýzu rodinných podnikov a plán obsahujúci zoznam opatrení, ktorými sa dá posilniť hospodárske prostredie priaznivé pre rozvoj rodinných podnikov v EÚ?

3. Zvažuje Komisia legislatívne vytvoriť jednotnú kategóriu rodinných podnikov, čo by mohlo mať zásadný význam pre následné usmernenia?

Právne oznámenie