Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 186kWORD 25k
18. novembra 2015
E-014840-15
Otázka na písomné zodpovedanie E-014840-15
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Miroslav Mikolášik (PPE)

 Vec:  Podpora sociálnych podnikov a podnikania v EÚ
 Písomná odpoveď 

Sociálne podniky uplatňujú v praxi zásady solidarity a zodpovednosti a kombinujú záujmy členov, užívateľov so všeobecným alebo sociálnym záujmom. V súčasnosti oblasť podnikov sociálneho a solidárneho hospodárstva zahŕňa 2 milióny, čo predstavuje približne 10 % podnikov v Únii, a poskytuje zamestnanie asi 14 miliónom osôb. Skutočný potenciál sociálnych podnikov však doposiaľ nie je plne využitý.

1. Aké konkrétne kroky plánuje podniknúť Komisia na podporu a rozvoj sociálnych podnikov a koľko prostriedkov bude vyčlenených na ich podporu v programovom období 2014 – 2020?

2. Akým spôsobom Komisia prispeje k vytvoreniu podnikateľských inkubátorov pre podniky sociálneho a solidárneho hospodárstva v regiónoch?

3. Budú vytvorené vzdelávacie programy na podporu sociálneho podnikania obsahujúce konkrétne informácie o možnostiach využívania disponibilných prostriedkov poskytovaných Európskou úniou, keďže takéto informácie, predovšetkým o finančných prostriedkoch z politiky súdržnosti sú v sociálnej podnikateľskej sfére stále nedostatočne známe?

Právne oznámenie