Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 6kWORD 26k
18. helmikuuta 2016
E-015255/2015(ASW)
Vytenis Andriukaitisin komission puolesta antama yhteinen vastaus
Kirjalliset kysymykset: E-015373/15 , E-015255/15
Kysymysten viitteet: E-015255/2015, E-015373/2015

Komissio pitää terveydenhuollon saatavuuden oikeaa mittaamista ennakkoedellytyksenä, jotta voidaan parantaa laadukkaan terveydenhuollon saatavuutta ja vähentää eriarvoisuuksia terveydenhuollossa. Vuonna 2016 komissio toteuttaa toimia parantaakseen saatavuuden nykyistä mittaamista ja yksilöidäkseen ja jakaakseen hyviä käytäntöjä, joilla voidaan parantaa terveydenhuollon saatavuutta EU:ssa. Komission tällä alalla nyt toteuttamissa toimissa keskitytään korkealaatuisen terveydenhuollon saatavuuteen yleisesti eikä millään tietyillä aloilla.

Kuten kirjalliseen kysymykseen E-000296/2014(1) annetussa vastauksessa selitettiin, komissio arvostaa sidosryhmien panosta pyrittäessä määrittämään välineitä saatavuuden mittaamiseen. Komissio on tehnyt yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, jotta voidaan vahvistaa yhteinen teoreettinen perusta, johon aiheesta käytävät keskustelut voidaan pohjata, ja päästä laajaan yhteisymmärrykseen paremmista tavoista mitata terveydenhuollon saatavuutta. Arvoisan parlamentin jäsenen mainitseman asiantuntijapaneelin lausunto on yksi tätä toimintaa tukeva tekijä.

Mitä tulee arvoisan parlamentin jäsenen kolmanteen kysymykseen, komissio tunnustaa jäsenvaltioiden kansallisessa politiikassa olevat erot seksuaali‐ ja lisääntymisterveyden ja ‐oikeuksien osalta, joihin ehkäisyvälineiden saatavuus kuuluu. Direktiivin 2001/83/EY(2) 4 artiklan 4 kohdassa säädetään näistä kansallisen lainsäädännön eroista siltä osin kuin on kyse ehkäisyvälineiden kaltaisten lääkkeiden myynnin kieltämisestä tai rajoittamisesta. Komissiolla ei ole toimivaltaa puuttua ehkäisyvälineiden saatavuuteen jäsenvaltioissa. Komissio voi tukea hallituksia edistämällä hyvien käytäntöjen vaihtoa, jotta voidaan varmistaa, että terveydenhuoltojärjestelmillä on kapasiteettia käsitellä terveyteen liittyviä tarpeita ja hyödyntää resursseja eniten hyödyttävällä ja tehokkaimmalla tavalla.

(1)http://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/parliamentary-questions.html
(2)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:311:0067:0128:fi:PDF

Oikeudellinen huomautus