Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 102kWORD 24k
2 december 2015
E-015373-15
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-015373-15
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Maria Arena (S&D) , Catherine Bearder (ALDE) , Malin Björk (GUE/NGL) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Iratxe García Pérez (S&D) , Elena Gentile (S&D) , Heidi Hautala (Verts/ALE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Maria Noichl (S&D) , Terry Reintke (Verts/ALE) , Jordi Sebastià (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE)

 Betreft:  Verkleining van de ongelijkheid op gezondheidsgebied in de EU
 Schriftelijk antwoord 

Zoals de deskundigengroep inzake doeltreffende manieren om te investeren in gezondheid(1) heeft benadrukt, moet de EU bijdragen tot de vermindering van ongelijkheid inzake gezondheidszorg in de EU.

— Wanneer gaat de Commissie een reeks indicatoren ontwikkelen voor de toegang tot faciliteiten, goederen en diensten op het vlak van de gezondheidszorg, waaronder de seksuele en reproductieve gezondheidszorg, in de EU, met aandacht voor de nationale bevoegdheden, om een duidelijk beeld te krijgen van de bestaande ongelijkheden in de zorg binnen de lidstaten en tussen lidstaten onderling?

— Is de Commissie niet ook van mening dat een reeks indicatoren voor de toegang tot faciliteiten, goederen en diensten op het vlak van de gezondheidszorg een belangrijk hulpmiddel zou vormen bij het aanpakken en tegengaan van objectieve ongelijkheden, onder meer in het kader van de volgende volksgezondheidsstrategie van de EU?

— Hoe ontwikkelt de Commissie momenteel initiatieven en stimuleert zij de uitwisseling van best practices tussen de lidstaten om de tekortkomingen aan te pakken die naar voren zijn gekomen uit de barometer van 2015 over de toegang tot moderne anticonceptiemiddelen?

(1)http://ec.europa.eu/health/expert_panel/opinions/docs/009_crossborder_cooperation_en.pdf

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling