Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 201kWORD 28k
18 Ιανουαρίου 2016
E-000328-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000328-16
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

 Θέμα:  Απαράδεκτες και υπονομευτικές αναφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ετήσια έκθεση προόδου για την πΓΔΜ
 Γραπτή απάντηση 

Στις 10 Νοεμβρίου 2015 ο Επίτροπος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση, κ. Johannes Hahn, παρουσίασε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη νέα Στρατηγική για τη Διεύρυνση, καθώς και τους φακέλους με τις ετήσιες εκθέσεις προόδου του 2015.

Στον φάκελο της ετήσιας έκθεσης προόδου για την πΓΔΜ γίνονται δύο αναφορές στη χώρα με τον όρο «Μακεδονία». Στη σελίδα 6 της ετήσιας έκθεσης γίνεται αναφορά στη «Μακεδονική Κυβέρνηση», ενώ στη σελίδα 11 γίνεται μνεία στην οργάνωση της «Μακεδονικής διοίκησης».

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

η διατήρηση σχέσεων καλής γειτονίας, συμπεριλαμβανομένης, στο πλαίσιο αυτό, μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης για το θέμα του ονόματος που θα προκύψει μετά από διαπραγματεύσεις, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, και η περιφερειακή συνεργασία αποτελούν, θεμελιώδη στοιχεία της διαδικασίας διεύρυνσης, καθώς και της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης,
οι συγκεκριμένες αναφορές παραβιάζουν κατάφωρα τόσο το διεθνές δίκαιο και τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ (ψηφίσματα 817, 845, 225 (1993)) όσο και τις αποφάσεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στις 27 Αυγούστου 2014 σε υπηρεσιακό σημείωμά της επικαλείται την ανάγκη του σεβασμού της επίσημης πρακτικής για την ονομασία,

ερωτάται η Επιτροπή:
Ποια σκοπιμότητα υποκρύπτει αυτή η επαναλαμβανόμενη πρακτική;
Θεωρεί ότι η πρακτική αυτή εξυπηρετεί τη διαδικασία προσχώρησης της πΓΔΜ στην ΕΕ, κατά τρόπο εποικοδομητικό και σύμφωνα με το πνεύμα καλής γειτονίας;
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου