Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 99kWORD 24k
20. tammikuuta 2016
E-000404-16
Kirjallisesti vastattava kysymys E-000404-16
komissiolle
työjärjestyksen 130 artikla
Jean-Paul Denanot (S&D) , Monika Vana (Verts/ALE) , Ana Gomes (S&D) , Mady Delvaux (S&D) , Massimiliano Salini (PPE) , Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D) , Marc Tarabella (S&D) , Molly Scott Cato (Verts/ALE) , Hugues Bayet (S&D) , Georges Bach (PPE) , Dario Tamburrano (EFDD) , Brando Benifei (S&D) , Tokia Saïfi (PPE) , Merja Kyllönen (GUE/NGL)

 Aihe:  Paikalliset julkiset yritykset sekä talous‐ ja aluekehitys
 Kirjallinen vastaus 

Paikalliset julkiset yritykset ovat avainasemassa Eurooppa 2020 ‐strategian tavoitteiden saavuttamisessa siksi, että niillä on innovointivalmiuksia, ne edistävät alueellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta (paikallistason fyysinen ja sosiaalinen infrastruktuuri) ja niillä on vaikutusta paikallistalouteen (paikalliset julkiset yritykset ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niitä voida siirtää muualle).

Tällä hetkellä tarvitaan uusia rahoituskeinoja, varsinkin institutionaalista rahoitusta, jotta voidaan turvata tulevina vuosina tarvittavat investoinnit ja innovaatiot, sillä paikallisviranomaisten rahoitustilanne on erittäin vaikea ja epävarma.

Paikallisilla julkisilla yrityksillä on ongelmia EU:n rahoituksen (erityisesti tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin Horisontti 2020 ‐puiteohjelman rahoituksen) saamisessa kahdesta syystä:
ne eivät voi saada rahoitusta pk-yritysten budjettikohdista
niillä ei ole tarvittavia henkilöresursseja eikä taloudellisia resursseja, jotta ne voisivat kilpailla tutkimuskeskusten tai suurten yritysten kanssa, eivätkä ne siksi voi osallistua ehdotuspyyntöihin muissa budjettikohdissa.

Mitä komissio aikoo tehdä paikallisten julkisten yritysten rahoitusvaikeuksien vuoksi ottaakseen huomioon näiden yritysten erityisolosuhteet ja tukeakseen näin aluekehitystä?

Kysymyksen alkukieli: EN 
Oikeudellinen huomautus