Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 6kWORD 24k
15. huhtikuuta 2016
E-001123/2016(ASW)
Varapuheenjohtaja Federica Mogherinin komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: E-001123/2016

Israelilaisten yhteisöjen osallistuminen Horisontti 2020 ‐ohjelmaan edellyttää ”Israelin kesäkuusta 1967 miehittämillä alueilla sijaitsevien israelilaisten yhteisöjen ja niiden toimien kelpoisuudesta saada EU:n avustuksia ja palkintoja sekä tukea EU:n rahoitusvälineistä vuodesta 2014 lähtien” kesäkuussa 2013 annettujen suuntaviivojen noudattamista. Suuntaviivoissa määrätään sijoittautumispaikasta ja hankkeiden toteuttamispaikasta, mutta niissä ei puututa esimerkiksi osallistuvien yhteisöjen luonteeseen. Näin ollen sellaisten yhteisöjen osallistumista ohjelmaan, jotka harjoittavat sotilas‐ tai puolustustoimintaa, ei ole kielletty. Ei ole olemassa mitään oikeudellista perustaa sulkea ohjelmasta yhteisöjä tai hankekumppaneita, jotka harjoittavat sotilaallista toimintaa Horisontti 2020 ‐ohjelman ulkopuolella. Suuntaviivat eivät koske israelilaisten yhteisöjen toimintaa konkreettisten Horisontti 2020 ‐puiteohjelman suunniteltujen toimien ulkopuolella.

Lisäksi Horisontti 2020 ‐asetuksen 19 artiklan 2 kohdassa korostetaan, että kaikkien toimien on keskityttävä yksinomaan siviilisovelluksiin. Erilaisia mekanismeja on otettu käyttöön sen estämiseksi, että EU:n varoja käytetään toimiin, jotka saattavat olla kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien vastaisia. Tällaisia ovat mm. riippumattomien asiantuntijoiden suorittama hanke-ehdotusten eettinen arviointi ja mahdollisen kaksikäyttöisyyden arviointi sovellettavan EU:n, kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti Euroopan unionin perusoikeuskirja mukaan luettuna.

Jäsenvaltioiden yhteiset viestit, joiden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta osallistuttaessa taloudelliseen toimintaan siirtokunnissa, koskevat eri asiaa, nimittäin sellaisia oikeudellisia ja taloudellisia riskejä, joita voi syntyä toimittaessa siirtokunnissa.

Oikeudellinen huomautus