Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 186kWORD 26k
7 Απριλίου 2016
E-002840-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002840-16
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Sofia Sakorafa (GUE/NGL)

 Θέμα:  Αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων — ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ
 Γραπτή απάντηση 

Στις 13 Ιουλίου 2011, η Επιτροπή κίνησε την επίσημη διαδικασία έρευνας (άρθρο 108, § 2 ΣΛΕΕ) για την υπόθεση SA.32544 (2011/C — ex2011/N). Στο σημείο (144) της σχετικής επιστολής της Επιτροπής προς την Ελλάδα, αναφέρεται ότι «… η εισροή ιδιωτικών κεφαλαίων στην επιχείρηση μέσω ιδιωτικοποίησης φαίνεται να αποτελεί το μόνο ρεαλιστικό τρόπο για να μπορέσει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ να εξασφαλίσει την ίδια συμμετοχή η οποία απαιτείται σύμφωνα με το σημείο 44 των κατευθυντήριων γραμμών (2004/C 244/2), αν ληφθεί υπόψη η τρέχουσα δυσχερής κατάσταση της επιχείρησης».

Στη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Θεσμών, προβλέπεται η πώληση του 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, χωρίς υποχρέωση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της από τον τελικό αγοραστή, μετά την ιδιωτικοποίηση, κάτι που σημαίνει μηδενική ίδια συμμετοχή στη διάσωση και αναδιάρθρωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ και αβεβαιότητα ως προς τη βιωσιμότητά της, μετά τη διάσωσή της.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Για ποιο λόγο δεν προβλέπεται στη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Θεσμών η υποχρέωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που θα εξασφάλιζε την ίδια συμμετοχή, όπως ρητώς ανέφερε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σχετική επιστολή της 13ης Ιουλίου 2011;

Πώς ικανοποιείται η απαίτηση του σημείου 44 των κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά στις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (2004/C 244/2);

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου