Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 193kWORD 16k
4 maja 2016 r.
E-003761-16
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-003761-16
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Alain Cadec (PPE) , Eric Andrieu (S&D) , Jean Arthuis (ALDE) , Anna Maria Corazza Bildt (PPE) , Edward Czesak (ECR) , Nicola Danti (S&D) , Michel Dantin (PPE) , Paolo De Castro (S&D) , Angélique Delahaye (PPE) , Dennis de Jong (GUE/NGL) , Philippe Juvin (PPE) , Alain Lamassoure (PPE) , Mairead McGuinness (PPE)

 Przedmiot:  Sojusze między dystrybutorami na szczeblu krajowym i europejskim
 Odpowiedź na piśmie 

W sprawozdaniu na temat polityki konkurencji UE (2015 r.) Parlament Europejski uznał, że efektywna i wiarygodna polityka konkurencji nie powinna być ukierunkowana wyłącznie na obniżanie cen konsumpcyjnych, ale powinna również zwracać uwagę na interesy strategiczne gospodarki europejskiej. W tym duchu w opracowanej w 2014 r. analizie DG ds. konkurencji zainteresowano się wpływem, jaki wywiera na gospodarkę dystrybucja masowa. Zdolność do innowacji, inwestycje, konkurencyjność i zgodność z zasadami trwałego rozwoju, warunki konkurencji specyficzne dla MŚP, a także normy socjalne i środowiskowe przynoszą obywatelom równie wiele korzyści, jak spadek cen konsumpcyjnych.

W perspektywie zorganizowanego dialogu między obiema instytucjami w sprawozdaniu na temat polityki konkurencji UE (z 2015 r.) Parlament zachęca Komisję do rozwijania wymiany dobrych praktyk z wykorzystaniem europejskiej sieci organów ds. konkurencji w odpowiedzi na zaniepokojenie, jakie budzą sojusze między dystrybutorami na szczeblu krajowym i europejskim.

1. Czy Komisja zamierza w najbliższej przyszłości włączyć ten temat do programu prac europejskiej sieci organów ds. konkurencji?

2. Czy w związku z oświadczeniem przewodniczącego J.-C. Junckera w sprawie stanu Unii w 2015 r. Komisja może jasno przedstawić strategię mającą zapewnić, że konkurencja w sektorze spożywczym będzie sprzyjała tworzeniu wartości w całym łańcuchu dostaw?

Oryginalny język pytania: FR 
Informacja prawna