Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 188kWORD 18k
30 maja 2016 r.
E-004342-16
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-004342-16
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Jerzy Buzek (PPE)

 Przedmiot:  Przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień na modernizację wytwarzania energii elektrycznej w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji
 Odpowiedź na piśmie 

W lipcu 2015 r. Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący przeglądu unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na okres po 2020 r. W miarę jak Parlament zmierza ku określeniu swojego stanowiska w sprawie tego wniosku ustawodawczego, kwestie dotyczące przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień na modernizację konkretnych sektorów pozostają kluczowe dla trwałego, racjonalnego pod względem kosztów i przyszłościowego systemu ETS, w zrównoważony sposób godzącego ograniczenie emisji i konkurencyjność gospodarczą. W dążeniu do tego celu decydujące znaczenie ma wyciągnięcie właściwych wniosków z dotychczasowych doświadczeń.

W tym kontekście i w odniesieniu do przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień na modernizację wytwarzania energii elektrycznej w kwalifikujących się państwach członkowskich (art. 10c dyrektywy 2003/87/WE) na lata 2013–2020 – czy Komisja umożliwiła któremuś z kwalifikujących się państw członkowskich objęcie nowych elektrowni węglowych krajowym planem inwestycyjnym, biorąc pod uwagę wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania tego artykułu opublikowane w 2011 r.(1)? Ponadto – czy Komisja umożliwiła któremuś z kwalifikujących się państw członkowskich objęcie krajowym planem inwestycyjnym inwestycji w odnawialne źródła energii?

(1)Dz.U. C 99 z 31.3.2011, s. 9.

Oryginalny język pytania: EN 
Informacja prawna