Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentní otázky
PDF 111kWORD 21k
17. srpna 2016
E-004362/2016(ASW)
Odpověď komisařky Jourové jménem Komise
Referenční údaje otázky: E-004362/2016

Právní předpisy EU se snaží zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele, bezpečnost a správné a spolehlivé informace pro spotřebitele(1). Směrnice 2005/29/ES(2) zakazuje obchodníkům inzerovat produkt v několika členských státech jako stejný a současně úmyslně snižovat kvalitu produktu v některých z těchto států – s výhradou posouzení jednotlivých případů příslušnými vnitrostátními orgány na ochranu spotřebitele.

Právo EU neomezuje společnosti, aby produkty přizpůsobily jednotlivým trhům v souladu s chutí, preferencemi nebo kupní silou spotřebitelů, pokud výrobky splňují požadavky právních předpisů a informace o nich nejsou pro spotřebitele zavádějící (co se týká základních charakteristik, kam patří i kvalita).

Komise neplánuje žádnou srovnávací studii zaměřenou na kvalitu značkových výrobků prodávaných v různých zemích, a to ani obecnou, ani zaměřenou na drogistické zboží(3). Prostřednictvím svých pravidelných srovnávacích přehledů situace na spotřebitelských trzích(4) sleduje podmínky pro spotřebitele u více než 50 trhů se službami a zbožím ve všech členských státech. Zkušenosti ukazují, že většina trhů je sice hodnocena příznivěji spotřebiteli v zemích EU-15 (např. trhy s potravinami), některé trhy jsou však hodnoceny lépe v zemích EU-13 (např. letecká doprava, poštovní služby a telekomunikace, bankovní účty).

(1)Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení E-004388/2011, E-007154/2013, E-001209/2013, E-001148/2014, E-000329/2016 a E-001018/2016: http://www.europarl.europa.eu/plenary/cs/parliamentary-questions.html
(2)Směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22).
(3)Jak je uvedeno v odpovědi Komise na usnesení Parlamentu ze dne 11. června 2013 o novém programu evropské spotřebitelské politiky (http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2133(INI)#tab-0)
(4)http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/index_en.htm

Právní upozornění