Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 5kWORD 15k
31 mei 2016
E-004421-16
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-004421-16
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Mark Demesmaeker (ECR) , Bart Staes (Verts/ALE)

 Betreft:  Onderzoek naar alternatieven voor dwangvoedering bij de productie van foie gras
 Schriftelijk antwoord 

In zijn antwoord van februari 2016 op schriftelijke vraag E-015054/2015 schrijft commissaris Andriukaitis: „Wat onderzoek naar alternatieven voor dwangvoedering betreft, zijn de lidstaten niet verplicht aan de Commissie verslag uit te brengen over deze kwestie. De Commissie beschikt dus niet over een overzicht van studies die over dit onderwerp zijn uitgevoerd.”

In zijn antwoord van maart 2015 op schriftelijke vraag E-000034/2015 verklaart commissaris Andriukaitis: „De Commissie moedigt de lidstaten waar de productie van foie gras is toegestaan aan onderzoek te verrichten naar alternatieve methoden die geen gebruik maken van „sondevoeding”, zoals aanbevolen door de Raad van Europa. Er is onderzoek verricht in de belangrijkste producerende landen.”

Tegen deze achtergrond wordt de Commissie verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1. Kan de Commissie toelichten hoe zij de lidstaten waar de productie van foie gras is toegestaan, in de praktijk heeft aangemoedigd, en nog altijd aanmoedigt, onderzoek te verrichten naar alternatieve methoden die geen gebruik maken van dwangvoedering?
2. Als zij niet beschikt „over een overzicht van studies die over dit onderwerp zijn uitgevoerd” en niet kan voldoen aan het in schriftelijke vraag E-015054/2015 gedane verzoek om gedetailleerde gegevens te verstrekken over dergelijke onderzoeken, hoe kon in maart 2015 dan worden verklaard dat er „onderzoek [is] verricht in de belangrijkste producerende landen”?
Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling