Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 209kWORD 16k
29 Ιουνίου 2016
E-005219-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005219-16
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Marietje Schaake (ALDE) , Isabella Adinolfi (EFDD) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Nikos Androulakis (S&D) , Petras Auštrevičius (ALDE) , Brando Benifei (S&D) , Fabio Massimo Castaldo (EFDD) , Karima Delli (Verts/ALE) , Gérard Deprez (ALDE) , Georgios Epitideios (NI) , Cornelia Ernst (GUE/NGL) , Fredrick Federley (ALDE) , Eleonora Forenza (GUE/NGL) , Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE) , Charles Goerens (ALDE) , Nathalie Griesbeck (ALDE) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Hans-Olaf Henkel (ECR) , Eva Kaili (S&D) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Alexander Graf Lambsdorff (ALDE) , Barbara Lochbihler (Verts/ALE) , Peter Lundgren (EFDD) , Valentinas Mazuronis (ALDE) , Louis Michel (ALDE) , Matthijs van Miltenburg (ALDE) , Marlene Mizzi (S&D) , Demetris Papadakis (S&D) , Jozo Radoš (ALDE) , Frédérique Ries (ALDE) , Claude Rolin (PPE) , Judith Sargentini (Verts/ALE) , Jordi Sebastià (Verts/ALE) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Eleftherios Synadinos (NI) , Pavel Telička (ALDE) , Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) , Josef Weidenholzer (S&D)

 Θέμα:  Φυλάκιση τριών κορυφαίων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία
 Γραπτή απάντηση 

Στις 20 Ιουνίου 2016 τρεις κορυφαίοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φυλακίστηκαν στην Τουρκία. Ο Erol Önderoğlu (Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα) συνελήφθη αφότου παρέστη ενώπιον δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Την ίδια ημέρα συνελήφθησαν ο Şebnem Korur Fincancı (Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Τουρκίας) και ο Ahmet Nesin (δημοσιογράφος και συγγραφέας). Κατηγορούνται για τρομοκρατική προπαγάνδα, προφανώς επειδή εκτέλεσαν προσωρινώς χρέη αρχισυντάκτη της Özgür Gündem, μιας καθημερινής εφημερίδας που επικεντρώνεται στη διαμάχη μεταξύ της κυβέρνησης και του PKK.

Οι τουρκικές αρχές έχουν κινήσει ποινικές έρευνες για τα 37 από τα 44 άτομα που διαδήλωσαν ενάντια στην καταστολή του προσωπικού της Özgür Gündem συμμετέχοντας σε εκστρατεία κατά την οποία προσκαλούνταν να εκτελέσουν χρέη διευθυντικών στελεχών της εφημερίδας για μία ημέρα.

1. Έχει εκφράσει η Επιτροπή την ανησυχία της προς την κυβέρνηση της Τουρκίας για τη χρήση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας με στόχο τη σύλληψη δημοσιογράφων και ακαδημαϊκών οι οποίοι δεν κατηγορούνται για χρήση βίας; Αν όχι, για ποιον λόγο;

2. Τι συνέπειες είχαν οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κατάχρηση αντιτρομοκρατικών νόμων στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας από τη «δήλωση» περί συνεργασίας για τη διαχείριση της μετανάστευσης και εξής;

3. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς για την Τουρκία όσον αφορά θέματα όπως το κράτος δικαίου, η διάκριση των εξουσιών, οι αυθαίρετες κρατήσεις και η ελευθερία του λόγου στη βάση της «δήλωσης» για τη μετανάστευση, και θα επηρεάσουν οι πρόσφατες εξελίξεις το σχέδιο για το άνοιγμα του κεφαλαίου 33;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου