Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
PDF 105kWORD 20k
20. ledna 2017
E-005629/2016(ASW)
Odpověď předsedy Junckera jménem Komise
Otázky k písemnému zodpovězení: E-005629/16 , E-006651/16 , E-006165/16 , E-005690/16 , E-005920/16
Referenční údaje otázek: E-005629/2016, E-005690/2016, E-005920/2016, E-006165/2016, E-006651/2016

Ustanovení Smlouvy a Kodex chování komisařů stanovují Komisi etické normy, které jsou v souladu s mezinárodními požadavky a které jsou přísnější než pravidla použitelná v členských státech a ostatních orgánech EU.

V souladu s články 245 a 247 Smlouvy o fungování EU může bývalému komisaři jeho nárok na důchod nebo jiné požitky odejmout pouze Soudní dvůr.

Kodex chování komisařů stanoví povinnost oznámit plánované činnosti a zakazuje vyvíjení nátlaku a obhajování zájmů v záležitostech, za které nesli odpovědnost během svého mandátu, a to po dobu osmnácti měsíců. V případě bývalého předsedy Barrosa tato lhůta již uplynula a jeho nástup do společnosti Goldman Sachs nebyl Komisi předem oznámen. Předseda Juncker však pana Barrosa požádal o vysvětlení a obrátil se na etický výbor Komise zasedající ad hoc. Stanovisko tohoto etického výboru bylo doručeno dne 26. října 2016. Předseda Juncker se rozhodl ho zveřejnit(1). Na svém zasedání dne 22. listopadu 2016 Komise podpořila záměr předsedy Junckera zpřísnit Kodex chování komisařů prodloužením čekací lhůty ze stávajících osmnácti měsíců na dva roky pro členy Komise a na tři roky pro předsedu Komise, a to s ohledem na nedávné kontroverze ohledně profesních činností bývalých členů Komise. Dne 23. listopadu 2016 předseda Juncker informoval předsedu Evropského parlamentu a požádal ho o názor na tento záměr Komise.

(1)http://ec.europa.eu/transparency/ethics-for-commissioners/pdf/opinion-comite-adhoc-2016-10-26_en.pdf

Právní upozornění