Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 110kWORD 21k
20 Ιανουαρίου 2017
E-005629/2016(ASW)
Κοινή απάντηση του Προέδρου Juncker εξ ονόματος της Επιτροπής
Γραπτές ερωτήσεις: E-005629/16 , E-006651/16 , E-006165/16 , E-005690/16 , E-005920/16
Αριθμοί αναφοράς των ερωτήσεων: E-005629/2016, E-005690/2016, E-005920/2016, E-006165/2016, E-006651/2016

Οι διατάξεις της Συνθήκης και ο Κώδικας συμπεριφοράς των Επιτρόπων ορίζουν πρότυπα δεοντολογίας για την Επιτροπή, σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις και υψηλότερα απ' ό,τι οι κανόνες που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Σύμφωνα με τα άρθρα 245 και 247 της ΣΛΕΕ, το Δικαστήριο είναι το μόνο που μπορεί να κηρύξει έκπτωτο έναν πρώην Επίτροπο από το δικαίωμα σύνταξης ή από άλλες παροχές.

Ο κώδικας δεοντολογίας των Επιτρόπων προβλέπει την υποχρέωση κοινοποίησης προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων, καθώς και την απαγόρευση της εκπροσώπησης συμφερόντων ή υπεράσπισης για θέματα για τα οποία ήταν υπεύθυνοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για χρονική περίοδο διάρκειας 18 μηνών. Στην περίπτωση του πρώην Προέδρου Barroso, η εν λόγω περίοδος είχε ήδη λήξει ενώ η πρόσληψή του από την Goldman Sachs δεν είχε κοινοποιηθεί προηγουμένως στην Επιτροπή. Ωστόσο, ο Πρόεδρος Juncker ζήτησε εξηγήσεις από τον κ. Barroso και αιτήθηκε τη γνώμη της ad hoc επιτροπής δεοντολογίας της Επιτροπής. H γνώμη της ad hoc επιτροπής δεοντολογίας εκδόθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2016. Ο Πρόεδρος Juncker αποφάσισε να τη δημοσιοποιήσει(1). Κατά τη συνεδρίασή της στις 22 Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή υποστήριξε την πρόθεση του Προέδρου Juncker να αυστηροποιήσει τον κώδικα συμπεριφοράς για τους Επιτρόπους με επέκταση της περιόδου αναμονής, από τους επί του παρόντος ισχύοντες 18 μήνες, σε 2 έτη για τους Επιτρόπους και 3 έτη για τον Πρόεδρο της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες αντιπαραθέσεις σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες των πρώην μελών της Επιτροπής. Στις 23 Νοεμβρίου 2016, ο Πρόεδρος Juncker ενημέρωσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ζήτησε τη γνώμη του σχετικά την εν προκειμένω πρόθεση της Επιτροπής.

(1)http://ec.europa.eu/transparency/ethics-for-commissioners/pdf/opinion-comite-adhoc-2016-10-26_en.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου