Fill ar thairseach Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 99kWORD 20k
20 Eanáir 2017
E-005629/2016(ASW)
Freagra comhpháirteach ón Uachtarán Juncker thar ceann an Choimisiúin
Ceisteanna scríofa: E-005629/16 , E-006651/16 , E-006165/16 , E-005690/16 , E-005920/16
Tagairt na gceisteanna: E-005629/2016, E-005690/2016, E-005920/2016, E-006165/2016, E-006651/2016

Leagtar amach i bhforálacha an Chonartha agus sa Chód Iompair do Choimisinéirí caighdeáin eiticiúla don Choimisiún atá i gcomhréir le ceanglais idirnáisiúnta agus níos déine ná na rialacha is infheidhme sna Ballstáit agus in institiúidí eile de chuid an Aontais Eorpaigh.

I gcomhréir le hAirteagal 245 agus Airteagal 247 CFAE, is faoin gCúirt Bhreithiúnais amháin atá sé cearta pinsin nó sochair eile a bhaint de Choimisinéir.

Déantar foráil sa Chód Iompair do Choimisinéirí maidir leis an oibleagáid atá i bhfeidhm ar feadh 18 mí tar éis dóibh an post a fhágáil fógra a thabhairt i dtaobh aon ghníomhaíocht atá beartaithe acu, agus gan dul i mbun brústocaireacht nó abhcóideacht i dtaobh cúrsaí a raibh siad freagrach astu roimhe sin. I gcás an iar-Uachtaráin Barroso, bhí an tréimhse sin imithe in éag agus ní bhfuair an Coimisiún aon fhógra roimh ré faoina phost nua le Goldman Sachs. Mar sin féin, d’iarr an tUachtarán Juncker míniú ar an Uasal Barroso ina thaobh, agus chuaigh sé i gcomhairle le Coiste Eitice Ad Hoc an Choimisiúin. Thug an Coiste Eitice Ad Hoc tuairim uaidh an 26 Deireadh Fómhair 2016. Chinn an tUachtarán Juncker an tuairim sin a chur ar fáil don phobal(1). I gcruinniú a reáchtáladh an 22 Samhain 2016, thacaigh an Coimisiún le rún an Uachtaráin Juncker géire an Chóid Iompair do Choimisinéirí a neartú tríd an tréimhse mharana 18 mí atá i bhfeidhm i láthair na huaire a shíneadh go dtí 2 bhliain i gcás Coimisinéirí agus 3 bliana i gcás Uachtarán an Choimisiúin, i bhfianaise na gconspóidí a tháinig chun solais le déanaí i dtaobh gníomhaíochtaí gairmiúla iarbhaill den Choimisiún. Chuir an tUachtarán Juncker an méid sin in iúl d’Uachtarán Pharlaimint na hEorpa an 23 Samhain 2016 agus d’iarr a thuairim air i leith rún an Choimisiúin.

(1)http://ec.europa.eu/transparency/ethics-for-commissioners/pdf/opinion-comite-adhoc-2016-10-26_en.pdf

Fógra dlíthiúil