Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentiniai klausimai
PDF 103kWORD 20k
2017 m. sausio 20 d.
E-005629/2016(ASW)
Bendras atsakymas, Komisijos pirmininko J.-C. Junckerio atsakymas Komisijos vardu
Klausimai raštu: E-005629/16 , E-006651/16 , E-006165/16 , E-005690/16 , E-005920/16
Klausimų numeriai: E-005629/2016, E-005690/2016, E-005920/2016, E-006165/2016, E-006651/2016

Sutarties nuostatomis ir Komisijos narių elgesio kodeksu nustatyti Komisijos narių etikos standartai atitinka tarptautinius reikalavimus ir yra griežtesni už valstybėse narėse ir kitose ES institucijose taikomas taisykles.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 245 ir 247 straipsnius, tik Teisingumo Teismas gali atimti buvusiam Komisijos nariui teisę į pensiją ar kitas išmokas.

Komisijos narių elgesio kodekse nustatyta Komisijos narių prievolė 18 mėnesių laikotarpiu po kadencijos pranešti apie numatomą veiklą ir draudimas užsiimti lobizmu arba tarpininkauti klausimais, už kuriuos jie buvo atsakingi per savo kadenciją. Kalbant apie buvusio pirmininko J.-M. Barroso atvejį, šis laikotarpis jau pasibaigė, ir apie įsidarbinimą „Goldman Sachs“ Komisijai buvo iš anksto pranešta. Tačiau Pirmininkas J.-C. Junckeris paprašė J.-M. Barroso pateikti paaiškinimą ir pasitarė su Komisijos Ad hoc etikos komitetu. 2016 m. spalio 26 d. Ad hoc etikos komitetas pateikė nuomonę. Pirmininkas J.-C. Junckeris nusprendė ją paskelbti viešai(1). 2016 m. lapkričio 22 d. posėdyje Komisija, atsižvelgdama į pastarojo meto kontroversijas dėl buvusių Komisijos narių profesinės veiklos, pritarė Pirmininko J.-C. Junckerio ketinimui sugriežtinti Komisijos narių elgesio kodeksą ir pratęsti esamą 18 mėn. Komisijos narių veiklos pertraukos laikotarpį iki 2 metų, o Komisijos pirmininko veiklos pertraukos laikotarpį – iki 3 metų. 2016 m. lapkričio 23 d. Pirmininkas J.-C. Junckeris apie šį Komisijos ketinimą informavo Europos Parlamento Pirmininką ir paprašė apie tai pateikti savo nuomonę.

(1)http://ec.europa.eu/transparency/ethics-for-commissioners/pdf/opinion-comite-adhoc-2016-10-26_en.pdf

Teisinis pranešimas