Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 198kWORD 17k
11 Ιουλίου 2016
E-005629-16
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005629-16
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Stelios Kouloglou (GUE/NGL)

 Θέμα:  Καθήκοντα εντιμότητας και διακριτικότητας πρώην μελών της Επιτροπής
 Γραπτή απάντηση 

Η μηνιαία σύνταξη ενός επιτρόπου μετά από δύο θητείες σύμφωνα με τα επίσημα διαθέσιμα στοιχεία, είναι 10 924,58 ευρώ. Ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ανέλαβε θέση μη-εκτελεστικού προέδρου και συμβούλου της Goldman Sachs International(1).

Το άρθρο 245 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ (ΣΛΕΕ) προβλέπει πως «τα μέλη της Επιτροπής αναλαμβάνουν επισήμως την υποχρέωση, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να τηρούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους και μετά τη λήξη αυτής τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ της θέσεώς τους, και ιδίως τα καθήκοντα εντιμότητας και διακριτικότητας ως προς την αποδοχή, μετά τη λήξη της θητείας τους, ορισμένων θέσεων ή ορισμένων πλεονεκτημάτων». Τις ίδιες προβλέψεις περιέχει και το άρθρο 1.2 του κώδικα δεοντολογίας για τους επιτρόπους(2).

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Θεωρεί ότι το τελευταίο πόστο που κατέλαβε ο κ. Μπαρόζο συνάδει με το πνεύμα και γράμμα της ΣΛΕΕ;
2. Σκοπεύει να κινήσει τις σχετικές διαδικασίες προκειμένου να προχωρήσει στην έκπτωση του πρώην προέδρου από το δικαίωμα συνταξιοδότησής του;
3. Προτίθεται να εξετάσει την άμεση τροποποίηση των κανόνων ώστε τα πρώην μέλη της να μην μπορούν να προσληφθούν σε παρόμοια πόστα;

(1)http://www.lemonde.fr/europe/article/2016/07/09/l-ex-president-de-la-commission-europeenne-jose-manuel-barroso-recrute-par-goldman-sachs_4966696_3214.html
(2)http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2011/EN/3-2011-2904-EN-F1-1.Pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου