Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Парламентарни въпроси
PDF 196kWORD 17k
12 юли 2016 г.
E-005661-16
Въпрос с искане за писмен отговор E-005661-16
до Комисията (зам.-председател/върховeн представител)
Член 130 от Правилника за дейността
Javier Nart (ALDE) , Renate Weber (ALDE) , María Teresa Giménez Barbat (ALDE) , Carolina Punset (ALDE) , Ivan Jakovčić (ALDE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Jozo Radoš (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Louis Michel (ALDE) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Filiz Hyusmenova (ALDE)

 Относно:  VP/HR — Австралийски центрове за задържане на имигранти на островите Науру и Манус
 Писмен отговор 

Австралийските центрове за задържане на имигранти понастоящем се използват за задържане на хора в съответствие с политиката на Австралия за задължително задържане на имигранти. Когато търсещите убежище достигнат до Австралия, те биват изпращани в центрове за обработка на документите извън територията на страната, например на остров Манус (на територията на Папуа-Нова Гвинея) и на остров Науру, понастоящем управлявани от частни дружества в изпълнение на договор с Министерството на имиграцията и защитата на границите. Съгласно Закона за миграцията от 1958 г. лица, които пристигат по този начин, се определят като лица в нарушение на закона, непризнати за пълноправни граждани, и подлежат на задължително задържане. Въпреки това през 1954 г. австралийското правителство е ратифицирало Конвенцията на ООН за статута на бежанците.

През април 2016 г. Върховният съд на Папуа Нова Гвинея постанови, че ограничаването на движението на лицата, търсещи убежище, които не са извършили престъпление, е противоконституционно, но въпреки това 905 мъже продължават да са незаконно задържани при ограничени и лоши хигиенни условия.

Освен това през 2015 г. австралийското правителство прие законодателство, според което е противозаконно служители да разкриват информация на медиите, като така много малко журналисти са получили достъп до лагерите.

Като има предвид позициите относно правата на човека, изразени в рамката за партньорство между ЕС и Австралия от 2008 г., и преди да започне преговорите за споразумение за свободна търговия, как възнамерява Комисията да подходи към тези тежки нарушения на правата на човека в своя диалог с австралийските органи?

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Правна информация