Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
PDF 192kWORD 16k
12 iulie 2016
E-005661-16
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-005661-16
adresată Comisiei (Vicepreședintelui/Înaltului Reprezentant)
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Javier Nart (ALDE) , Renate Weber (ALDE) , María Teresa Giménez Barbat (ALDE) , Carolina Punset (ALDE) , Ivan Jakovčić (ALDE) , Hilde Vautmans (ALDE) , Jozo Radoš (ALDE) , Ivo Vajgl (ALDE) , Louis Michel (ALDE) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Filiz Hyusmenova (ALDE)

 Subiect:  VP/HR — Centrele australiene de detenție pentru imigranți de pe insulele Manus și Nauru
 Răspuns scris 

Unitățile australiene de detenție pentru imigranți sunt folosite în prezent pentru reținerea persoanelor în temeiul politicii australiene privind detenția obligatorie a imigranților. Atunci când solicitanții de azil ajung în Australia, sunt trimiși la un centru extrateritorial de transfer, cum este cel de pe Insula Manus (în Papua-Noua Guinee) și din Nauru, administrate în prezent de societăți private care au contract cu Departamentul pentru imigrație și protecție a frontierelor. În temeiul Legii din 1958 privind migrația, persoanele care ajung în acest mod în Australia sunt clasificate ca persoane ilegale care nu sunt cetățeni și sunt supuse detenției obligatorii. Cu toate acestea, în 1954, guvernul Australiei a ratificat Convenția ONU privind statutul refugiaților.

Curtea Supremă din Papua-Noua Guinee a hotărât în aprilie 2016 că limitarea liberei circulații a solicitanților de azil care nu au comis nicio infracțiune este neconstituțională; cu toate acestea, 905 bărbați se află în continuare în detenție ilegală în condiții de igienă precare și de spațiu insuficient.

În plus, guvernul Australiei a adoptat în 2015 o lege prin care divulgarea de informații către presă de către angajați devine ilegală și foarte puțini jurnaliști au avut acces la aceste centre.

Având în vedere declarațiile privind drepturile omului incluse în Cadrul de parteneriat UE-Australia din 2008 și înainte de începerea negocierilor privind un acord de liber schimb, cum intenționează Comisia să abordeze aceste grave încălcări ale drepturilor omului în dialogul său cu autoritățile australiene?

Limba originală a întrebării: EN 
Notă juridică