Vissza az Europarl portálra

Choisissez la langue de votre document :

Parlamenti kérdések
PDF 197kWORD 18k
2016. július 14.
E-005831-16
Írásbeli választ igénylő kérdés E-005831-16
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130. cikke
Artis Pabriks (PPE) , Daniel Caspary (PPE) , Christofer Fjellner (PPE) , Bendt Bendtsen (PPE) , Jarosław Wałęsa (PPE) , Tokia Saïfi (PPE) , Seán Kelly (PPE) , Iuliu Winkler (PPE) , Fernando Ruas (PPE) , Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE) , Gabriel Mato (PPE) , Joachim Zeller (PPE) , Paul Rübig (PPE) , Laima Liucija Andrikienė (PPE) , Wim van de Camp (PPE) , Pablo Zalba Bidegain (PPE) , Reimer Böge (PPE) , Adam Szejnfeld (PPE)

 Tárgy:  A 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó, Norvégia és az Európai Gazdasági Közösség közötti Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodások, valamint a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó halkereskedelmi jegyzőkönyv
 Írásbeli válasz 

Azt követően, hogy bizonyos sajtokra, bárány‐ és marhahúsfélékre 2013-ban 277%, 429% és 344%-os norvég értékvámot vetettek ki, a Parlament 2013. július 4-i állásfoglalásában felszólította a Bizottságot(1), hogy „kezdjen tárgyalásba a norvég hatóságokkal annak érdekében, hogy egy kölcsönös megelégedést szolgáló megoldást találjanak a mezőgazdasági termékek behozatalaival/kiviteleivel kapcsolatban”. A Parlament továbbá felkérte a Bizottságot, hogy „határozza meg, milyen lépéseket kíván tenni abban az esetben, ha Norvégia nem helyezi hatályon kívül a döntését”, amit azonban a Bizottság nem tett meg. A Parlament felszólítja a Bizottságot, hogy „az együttműködés megtagadása esetén vegye fontolóra további fellépések javaslásának lehetőségét az intézkedések visszavonásának elérése céljából”.

A 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó, Norvégia és az Európai Gazdasági Közösség közötti Finanszírozási Mechanizmusról szóló megállapodásokról szóló tárgyalások, valamint a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó, nemrégiben aláírt, halkereskedelmi jegyzőkönyv fényében:
1. Milyen intézkedéseket tett a Bizottság annak érdekében, hogy kölcsönös megelégedést szolgáló megoldást találjon a mezőgazdasági termékek behozatalaival/kiviteleivel kapcsolatban?
2. Milyen konkrét követelményeket állapított meg és intézkedéseket tett a Bizottság a norvég értékvámokkal kapcsolatos problémák kezelése érdekében, különös tekintettel az Európai Gazdasági Közösség és Norvégia közötti halkereskedelmi jegyzőkönyvről szóló, fent említett tárgyalásokkal kapcsolatosan, és elégedett-e a Bizottság a tárgyalások eredményével?

(1)HL C 75., 2016.2.26., 118. o.

A kérdés eredeti nyelve: EN 
Jogi nyilatkozat