Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentní otázky
PDF 193kWORD 17k
1. srpna 2016
E-006165-16
Otázka k písemnému zodpovězení E-006165-16
Komisi
článek 130 jednacího řádu
Julie Ward (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Hugues Bayet (S&D) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Nicola Caputo (S&D) , Edouard Martin (S&D) , Dennis de Jong (GUE/NGL) , David Borrelli (EFDD) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Matt Carthy (GUE/NGL) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Liadh Ní Riada (GUE/NGL) , Fabio De Masi (GUE/NGL) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Julia Reda (Verts/ALE) , Eric Andrieu (S&D) , Pedro Silva Pereira (S&D) , Costas Mavrides (S&D) , Jan Keller (S&D) , Nicola Danti (S&D) , Virginie Rozière (S&D) , Marc Tarabella (S&D) , Bronis Ropė (Verts/ALE) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

 Předmět:  José Manuel Barroso a Goldman Sachs
 Písemná odpověď 

José Manuel Barroso, bývalý předseda Evropské komise, přijal funkci nevýkonného předsedy mezinárodní divize společnosti Goldman Sachs a poradce pro důsledky brexitu.

Vzhledem k funkci pana Barrosa coby předsedy Komise během finanční krize v roce 2008 a po ní následující krize eurozóny představuje tento krok vážný střet zájmů, který by mohl představovat porušení článku 245 SFEU.

V dnešní citlivé době, kdy je v celé Evropě na vzestupu euroskepticismus a populistický nacionalismus, je nezbytné, aby EU nesla odpovědnost, pracovala s občany a pro ně a mohla se spolehnout na jejich důvěru. Takové chování vysílá nejen nevhodný signál pro úředníky a rozhodovací subjekty EU, ale poškozuje rovněž důvěru občanů v orgány a instituce EU.

1. Jaké kroky podnikne Komise, aby posílila kodexy chování a normy transparentnosti pro komisaře a úředníky na všech úrovních, i pokud jde o zaměstnání po jejich funkčním období, a aby poskytla větší pravomoci a nezávislost etickému výboru ad hoc pro komisaře?

2. Prodlouží Komise 18měsíční karenční lhůtu pro komisaře a vysoké úředníky?

3. Bude Komise zvažovat, že se ve věci Barroso obrátí na Soudní dvůr podle článku 245 Smlouvy o fungování EU?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Právní upozornění