Fill ar thairseach Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 187kWORD 16k
1 Lúnasa 2016
E-006165-16
Ceist i gcomhair freagra scríofa E-006165-16
ar an gCoimisiún
Riail 130
Julie Ward (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Hugues Bayet (S&D) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Nicola Caputo (S&D) , Edouard Martin (S&D) , Dennis de Jong (GUE/NGL) , David Borrelli (EFDD) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Matt Carthy (GUE/NGL) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Liadh Ní Riada (GUE/NGL) , Fabio De Masi (GUE/NGL) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Julia Reda (Verts/ALE) , Eric Andrieu (S&D) , Pedro Silva Pereira (S&D) , Costas Mavrides (S&D) , Jan Keller (S&D) , Nicola Danti (S&D) , Virginie Rozière (S&D) , Marc Tarabella (S&D) , Bronis Ropė (Verts/ALE) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

 Ábhar:  Jose Manuel Barroso agus Goldman Sachs
 Freagra i scríbhinn 

Tá post glactha ag Jose Manuel Barroso, iar-Uachtarán an Choimisiúin, mar Chathaoirleach ar Goldman Sachs International agus mar chomhairleoir maidir leis na tionchair a bheidh ag Brexit.

Ó ról an Uas. Barroso mar cheann an Choimisiúin le linn ollchliseadh airgeadais 2008 agus géarchéim an limistéir Euro a lean é, is coinbhleacht thromchúiseach leasanna é an gníomh seo, a dhealródh a bheith ina shárú ar Airteagal 245 de CFAE.

Sa tráth íogair seo, agus borradh faoin Eorasceipteachas agus faoin náisiúnachas pobalach ar fud na hEorpa, caithfidh AE a bheith cuntasach, obair lena shaoránaigh agus ar a son agus a bheith in ann brath ar a gcuid muiníne. Ní hamháin go leagann an cineál seo iompair na dreasachtaí míchearta síos d’oifigigh agus do chinnteoirí AE, ach freisin, baineann sé an bonn ó mhuinín saoránach as institiúidí Eorpacha.

1. Cad a dhéanfaidh an Coimisiún chun cóid iompair agus noirm trédhearcachta a neartú do Choimisinéirí agus d’oifigigh ar gach leibhéal, lena n-áirítear maidir lena bhfostaíocht i ndiaidh a dtréimhse seirbhíse, agus chun cumhachtaí agus neamhspleáchas is mó a thabhairt don Choiste Eitice Ad Hoc do Choimisinéirí?

2. An bhfadóidh an Coimisiún an tréimhse mharana 18 mí do Choimisinéirí agus d’oifigigh shinsearacha?

3. An mbreithneoidh an Coimisiún ar achomharc a dheanamh chun na Cúirte Breithiúnais maidir le cás Barroso, i gcomhréir le hAirteagal 245 de CFAE?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN 
Fógra dlíthiúil