Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentiniai klausimai
PDF 194kWORD 15k
2016 m. rugpjūčio 1 d.
E-006165-16
Klausimas, į kurį atsakoma raštu, Nr. E-006165-16
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnis
Julie Ward (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Hugues Bayet (S&D) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Nicola Caputo (S&D) , Edouard Martin (S&D) , Dennis de Jong (GUE/NGL) , David Borrelli (EFDD) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Matt Carthy (GUE/NGL) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Liadh Ní Riada (GUE/NGL) , Fabio De Masi (GUE/NGL) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Julia Reda (Verts/ALE) , Eric Andrieu (S&D) , Pedro Silva Pereira (S&D) , Costas Mavrides (S&D) , Jan Keller (S&D) , Nicola Danti (S&D) , Virginie Rozière (S&D) , Marc Tarabella (S&D) , Bronis Ropė (Verts/ALE) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

 Tema:  Jose Manuel Barroso ir „Goldman Sachs“
 Atsakymas raštu 

Buvęs Komisijos pirmininkas Jose Manuel Barroso įdarbintas įmonės „Goldman Sachs International“ pirmininku ir patarėju Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš ES („Brexit“) poveikio klausimais.

Atsižvelgiant į J. M. Barroso kaip Komisijos vadovo vaidmenį per 2008 m. finansinį nuosmukį ir po jo euro zoną ištikusią krizę, šis žingsnis reiškia didelį interesų konfliktą, kuris veikiausiai yra ir SESV 245 straipsnio pažeidimas.

Tokiu sudėtingu metu, kai euroskepticizmas ir populistinis nacionalizmas plinta visoje Europoje, ES turi būti atskaitinga, dirbti išvien su piliečiais ir jų labui ir įgyti jų pasitikėjimą. Toks elgesys yra ne tik netinkamas akstinas ES pareigūnams ir sprendimus priimantiems asmenims, bet jis taip pat mažina piliečių pasitikėjimą Europos institucijomis.

1. Kokių veiksmų imsis Komisija, kad sustiprintų Komisijos nariams ir visų lygių pareigūnams taikomus elgesio kodeksus ir skaidrumo standartus, taip pat ir dėl jų įsidarbinimo po jų tarnybos laikotarpio, ir suteiktų daugiau galių ir nepriklausomumo Komisijos narių ad hoc etikos komitetui?

2. Ar Komisija pratęs 18 mėnesių veiklos pertraukos laikotarpį, taikomą Komisijos nariams ir vyresniesiems pareigūnams?

3. Ar Komisija ketina kreiptis į Teisingumo Teismą dėl J. M. Barroso atvejo pagal SESV 245 straipsnį?

Klausimo originalo kalba: EN 
Teisinis pranešimas