Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 96kWORD 15k
1 augustus 2016
E-006165-16
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-006165-16
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Julie Ward (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Hugues Bayet (S&D) , Barbara Spinelli (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Nicola Caputo (S&D) , Edouard Martin (S&D) , Dennis de Jong (GUE/NGL) , David Borrelli (EFDD) , Jude Kirton-Darling (S&D) , Matt Carthy (GUE/NGL) , Lynn Boylan (GUE/NGL) , Martina Anderson (GUE/NGL) , Liadh Ní Riada (GUE/NGL) , Fabio De Masi (GUE/NGL) , Tania González Peñas (GUE/NGL) , Brando Benifei (S&D) , Julia Reda (Verts/ALE) , Eric Andrieu (S&D) , Pedro Silva Pereira (S&D) , Costas Mavrides (S&D) , Jan Keller (S&D) , Nicola Danti (S&D) , Virginie Rozière (S&D) , Marc Tarabella (S&D) , Bronis Ropė (Verts/ALE) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE)

 Betreft:  José Manuel Barroso en Goldman Sachs
 Schriftelijk antwoord 

José Manuel Barroso, oud-voorzitter van de Commissie, heeft een functie als voorzitter van Goldman Sachs International en adviseur voor de gevolgen van de Brexit aanvaard.

Gezien de rol van de heer Barroso als voorzitter van de Commissie tijdens de ineenstorting van de financiële markten in 2008 en de daaropvolgende crisis in de eurozone, betekent deze overstap een ernstige vorm van belangenverstrengeling, die in strijd met artikel 245 van het VWEU lijkt te zijn.

In deze gevoelige tijden waarin overal in Europa het euroscepticisme, populisme en nationalisme in opkomst zijn, dient de EU verantwoord te handelen en samen met en in het belang van haar burgers te werken teneinde op hun vertrouwen te kunnen rekenen. Dit soort gedrag geeft niet alleen verkeerde signalen af naar EU-ambtenaren en besluitvormers, maar ondermijnt ook het vertrouwen van de burgers in de Europese instellingen.

1. Welke stappen gaat de Commissie ondernemen om de gedragscodes en transparantievereisten voor commissarissen en ambtenaren op alle niveaus, inclusief voor wat betreft het aanvaarden van bepaalde functies na afloop van hun ambtsperiode, te verbeteren en de bevoegdheden en onafhankelijkheid van het ad hoc ethisch comité voor commissarissen uit te breiden?

2. Gaat de Commissie de afkoelingsperiode van 18 maanden voor commissarissen en hoge ambtenaren verlengen?

3. Overweegt de Commissie zich in de zaak Barroso overeenkomstig artikel 245 van het VWEU tot het Hof van Justitie te wenden?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling