Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentné otázky
PDF 193kWORD 16k
2. septembra 2016
E-006673-16
Otázka na písomné zodpovedanie E-006673-16
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Heinz K. Becker (PPE) , Nessa Childers (S&D) , Françoise Grossetête (PPE) , Marian Harkin (ALDE) , Karin Kadenbach (S&D) , Jeroen Lenaers (PPE) , Miroslav Mikolášik (PPE) , Frédérique Ries (ALDE)

 Vec:  Konferencia v rámci holandského predsedníctva EÚ venovaná kvalitnému životu bez demencie
 Písomná odpoveď 

29. apríla 2016 osem poslancov Európskeho parlamentu poslalo holandskému ministrovi pre zdravie list o výzvach súvisiacich s demenciou, ktoré treba riešiť, a vyzvala na spoločný prístup Európskej Komisie, skupiny vládnych expertov na oblasť demencie v rámci Európskej komisie a všetky zainteresované strany, aby definovali európsku stratégiu pre Alzheimerovu chorobu, s cieľom riešiť tieto výzvy.

Viedla táto konferencia ku konkrétnym odporúčaniam o tom, ako sa pohnúť dopredu s európskou agendou v oblasti demencie?

Ako Komisia nakladá s rôznymi odporúčaniami, ktoré predsedníctva EÚ vypracovali k problému demencie, a výsledkami výskumných programov, ako sú ALCOVE – spoločné opatrenia EÚ proti demencii?

Navrhne Komisia v blízkej budúcnosti európsku stratégiu pre problém demencie?

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Právne oznámenie