Vissza az Europarl portálra

Choisissez la langue de votre document :

Parlamenti kérdések
PDF 196kWORD 17k
2016. szeptember 28.
E-007203-16
Írásbeli választ igénylő kérdés E-007203-16
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130. cikke
Josef Weidenholzer (S&D) , Frank Engel (PPE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Ulrike Lunacek (Verts/ALE) , Péter Niedermüller (S&D) , Laura Ferrara (EFDD) , Birgit Sippel (S&D) , Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE) , Evelyn Regner (S&D) , Kati Piri (S&D) , István Ujhelyi (S&D) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Knut Fleckenstein (S&D) , Karoline Graswander-Hainz (S&D) , Inés Ayala Sender (S&D) , Cecilia Wikström (ALDE) , Gérard Deprez (ALDE) , Michel Reimon (Verts/ALE) , Jutta Steinruck (S&D) , Olle Ludvigsson (S&D) , Jens Geier (S&D) , Eugen Freund (S&D) , Tanja Fajon (S&D) , Brando Benifei (S&D) , Marju Lauristin (S&D) , Soraya Post (S&D) , Sylvie Guillaume (S&D) , Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D) , Claude Moraes (S&D) , Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D) , Andrejs Mamikins (S&D) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Elly Schlein (S&D) , Juan Fernando López Aguilar (S&D) , Anna Hedh (S&D) , Constanze Krehl (S&D) , Paul Tang (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Miltiadis Kyrkos (S&D) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Victor Boştinaru (S&D) , Udo Bullmann (S&D) , Isabelle Thomas (S&D) , Demetris Papadakis (S&D) , Pervenche Berès (S&D) , Ismail Ertug (S&D) , Pier Antonio Panzeri (S&D) , Maria Arena (S&D) , Karin Kadenbach (S&D) , Dariusz Rosati (PPE) , Angelika Mlinar (ALDE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Csaba Molnár (S&D) , Tibor Szanyi (S&D)

 Tárgy:  Az európai támogatások magyarországi hűtlen kezelésével kapcsolatos vádak
 Írásbeli válasz 

Az OLAF 2015. évi jelentése szerint három éven át vizsgálatok folytak az európai támogatások esetleges csalárd felhasználásának 17 esetében Magyarországon. 14 esetben merült fel az uniós támogatások hűtlen kezelésének indokolt gyanúja. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált támogatások több mint 80%-át csalárd módon használták fel, és ajánlások születtek.

Erre tekintettel az aláírók aggódnak amiatt, hogy az infrastrukturális és foglalkoztatási programokra szánt források nagy részét csalárd módon használták fel.

Egy példa erre egy 6 km hosszú vasútvonal építése a miniszterelnök vidéki otthonához, amely az adófizetőknek 1,9 millió euróba került. A napi 2560‐7080 utasra vonatkozó becslés erős túlzásnak bizonyult, a valódi utasszám csupán napi 30‐50 fő.

1. Milyen lépéseket tett a Bizottság annak érdekében, hogy ösztönözze Magyarországot az OLAF jelentésében megfogalmazott ajánlások figyelembevételére?

2. Kapott-e tájékoztatást a Bizottság a magyar hatóságok tevékenységéről és a fenti ügyekkel kapcsolatos bírósági eljárásokról, és hogyan fogja segíteni egy jövőben létrehozandó Európai Ügyészség a hasonló esetek hatékonyabb felderítését?

3. Tud-e a Bizottság tájékoztatást nyújtani a már visszafizetett pénzről, illetve arról, hogy milyen további lépéseket tesz a jogtalanul kifizetett összegek visszafizettetésére?

A kérdés eredeti nyelve: EN 
Jogi nyilatkozat