Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Întrebări parlamentare
PDF 196kWORD 17k
28 septembrie 2016
E-007203-16
Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-007203-16
adresată Comisiei
Articolul 130 din Regulamentul de procedură
Josef Weidenholzer (S&D) , Frank Engel (PPE) , Sophia in 't Veld (ALDE) , Ulrike Lunacek (Verts/ALE) , Péter Niedermüller (S&D) , Laura Ferrara (EFDD) , Birgit Sippel (S&D) , Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE) , Evelyn Regner (S&D) , Kati Piri (S&D) , István Ujhelyi (S&D) , Kathleen Van Brempt (S&D) , Knut Fleckenstein (S&D) , Karoline Graswander-Hainz (S&D) , Inés Ayala Sender (S&D) , Cecilia Wikström (ALDE) , Gérard Deprez (ALDE) , Michel Reimon (Verts/ALE) , Jutta Steinruck (S&D) , Olle Ludvigsson (S&D) , Jens Geier (S&D) , Eugen Freund (S&D) , Tanja Fajon (S&D) , Brando Benifei (S&D) , Marju Lauristin (S&D) , Soraya Post (S&D) , Sylvie Guillaume (S&D) , Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D) , Claude Moraes (S&D) , Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (S&D) , Andrejs Mamikins (S&D) , Cécile Kashetu Kyenge (S&D) , Elly Schlein (S&D) , Juan Fernando López Aguilar (S&D) , Anna Hedh (S&D) , Constanze Krehl (S&D) , Paul Tang (S&D) , Ana Gomes (S&D) , Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL) , Miltiadis Kyrkos (S&D) , Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE) , Victor Boştinaru (S&D) , Udo Bullmann (S&D) , Isabelle Thomas (S&D) , Demetris Papadakis (S&D) , Pervenche Berès (S&D) , Ismail Ertug (S&D) , Pier Antonio Panzeri (S&D) , Maria Arena (S&D) , Karin Kadenbach (S&D) , Dariusz Rosati (PPE) , Angelika Mlinar (ALDE) , Benedek Jávor (Verts/ALE) , Csaba Molnár (S&D) , Tibor Szanyi (S&D)

 Subiect:  Acuzații de deturnare de fonduri europene în Ungaria
 Răspuns scris 

Potrivit raportului OLAF pe 2015, în decurs de trei ani, 17 cazuri au făcut obiectul unor anchete privind posibila utilizare frauduloasă a fondurilor europene în Ungaria. În 14 cazuri există suspiciuni justificate privind deturnarea de fonduri ale UE. Aceasta înseamnă că în peste 80 % din cazurile anchetate fondurile au fost utilizate în mod abuziv și au fost formulate recomandări.

Ținând seama de aceasta, semnatarii sunt preocupați de faptul că mare parte din fondurile destinate programelor în materie de infrastructură și de ocupare a forței de muncă au fost utilizate abuziv.

Un exemplu ar fi o linie feroviară de 6 km care face legătura cu casa de la țară a primului ministru, pentru care s-au utilizat 1,9 milioane EUR din banii contribuabililor. Afirmațiile potrivit cărora linia va fi utilizată de 2 560-7 080 de persoane pe zi s-au dovedit a fi extrem de exagerate, datele reale indicând doar 30-50 de pasageri zilnic.

1. Ce măsuri a adoptat deja Comisia pentru a încuraja Ungaria să țină seama de recomandările formulate în raportul OLAF?

2. Deține Comisia informații cu privire la activitățile autorităților maghiare și procedurile judiciare referitoare la aceste cazuri și poate să indice cum va contribui Parchetul European la o mai bună investigare a unor astfel de cazuri?

3. Este Comisia în măsură să ofere informații privind sumele de bani care au fost deja recuperate și măsurile care vor fi luate pentru a recupera fondurile plătite nejustificat?

Limba originală a întrebării: EN 
Notă juridică