Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel (valitud)
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamendi esitatud küsimused
PDF 101kWORD 18k
23. november 2016
E-007425/2016(ASW)
Komisjoni nimel vastanud Tibor Navracsics
Küsimuse viide: E-007425/2016

Muusika on kultuuri- ja loomesektor, mis on kõige rohkem mõjutatud digitehnoloogiale üleminekust ja on läbinud drastilised muutused. Algatuse „Music Moves Europe“ eesmärk on paremini tundma õppida Euroopa muusikasektori uusi väljakutseid ja võimalusi ning määratleda uuesti ELi toetused muusikale, tuginedes tegelikele vajadustele. Põhisosaliste esimene koosolek toimus 2015. aasta detsembris ning terve rida seminare 2016. aasta kevadel. Tulemusi(1) tutvustati 2016. aasta juunis MIDEMi(2) muusikafestivalil Prantsusmaal, kus kirjeldati ka strateegiat ja vahendeid. Kõnealust algatust edendati programmi „Loov Euroopa“ raames: töörühma kulude katmiseks, viie temaatilise seminari jaoks ning Euroopa muusikafoorumi korraldamiseks on kokku kulutatud 180 000 eurot. Viimase kahe aasta jooksul on programmi „Loov Euroopa“ raames toetatud rohkem kui 50 muusikaga seotud projekti, kasutades selleks ligikaudu 40 miljonit eurot.

Komisjon kavatseb jätkata kõnealuse algatuse toetamist kultuuri- ja loomemajanduse suurendatud toetuse raames. Edasine töö toimub kolmes valdkonnas: professionaliseerumine, haridus ja koolitus: loovisikutele ja muusikainimestele vajalike oskuste andmine; innovatsioon ja loovus: konkreetsemate toetuste andmine VKEdele, mikroettevõtjatele ja idufirmadele; levitamine ja mitmekesisus: uuenduslike rahastamisvõimaluste lisamine loovisikute liikuvuse ja loovuse toetamiseks ning repertuaari levitamiseks.

Komisjon on teadlik, et Euroopa Parlament kaalus ettevalmistava tegevuse käivitamist muusika valdkonnas, millega loodaks tingimused uueks ELi programmiks pärast 2020. aastat. Komisjon märgib, et seda ettevalmistavat tegevust Euroopa Parlament siiski ei toetanud.

(1)https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/ab-music-working- group_en.pdf
(2)https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/creative-europe-midem-2016_en

Õigusalane teave