Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands (huidige pagina)
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlementaire vragen
PDF 102kWORD 22k
10 februari 2017
E-007564/2016(ASW)
Antwoord van de heer Mimica namens de Commissie
Vraagnummer: E-007564/2016

De Sudanese „Rapid Support Forces” krijgen geen directe of indirecte steun in het kader van het project voor beter migratiebeheer, of een ander huidig door de EU gefinancierd project, en zullen dat in de toekomst ook niet krijgen.

Het project voor beter migratiebeheer is gebaseerd op risicobeperkende mechanismen. Eerbiediging van mensenrechten is van cruciaal belang voor EU-steun, en de EU zal geen compromissen sluiten over beginselen die gebaseerd zijn op rechten en „geen schade berokkenen”. Er worden stelselmatig conflictanalyses uitgevoerd om het risico van onbedoelde gevolgen tot een minimum te beperken.

Het project is gebaseerd op de veronderstelling dat het vermogen van overheidsinstanties moet worden opgebouwd  ter bestrijding van mensenhandel en ‐smokkel, die kwetsbare groepen tot slachtoffer maken. De erkende risico’s die ermee gepaard gaan, met inbegrip van de mogelijkheid van misbruik in een context van wijdverspreide corruptie, worden verder beperkt door de uitvoeringsbepalingen van het project. Een consortium van agentschappen van EU-lidstaten en internationale organisaties die  ter plekke aanwezig zijn voert activiteiten uit die worden afgestemd op de specifieke kenmerken van elk land en in overeenstemming met het principiële EU-beleid.

Er wordt zorgvuldig onderzoek gepleegd om te garanderen dat er enkel steun wordt verleend aan instellingen die de rechtsstaat steunen. Er worden controlemechanismen ingevoerd om toe te zien op de impact van de activiteiten. Alle landenpakketten, waaronder dat van Sudan, worden bekendgemaakt zodra zij zijn goedgekeurd. In alle activiteiten zijn de mensenrechten en gender geïntegreerd om criminalisering van irreguliere migranten te voorkomen en om slachtoffers van mensenhandel te beschermen. Voor Sudan wordt ervoor gezorgd dat maatregelen ook ten volle stroken met de huidige VN‐ en EU-sancties.

Eventuele financiering van vermogensopbouw  ter ondersteuning van veiligheid en ontwikkeling in de toekomst zal per geval worden beoordeeld.

Juridische mededeling