Povratak na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski (Odabrano)
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentarna pitanja
PDF 105kWORD 20k
23. veljače 2017.
E-000134/2017(ASW)
Odgovor g. Andriukaitisa u ime Komisije
Referentna oznaka pitanja: E-000134/2017

Kako je Komisija navela u svojem odgovoru na pisani upit P-009190/2016:

Uredbom (EZ) br. 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu(1) propisani su kriteriji sigurnosti hrane koji se odnose na salmonelu za nekoliko prehrambenih proizvoda životinjskog podrijetla. Ti se kriteriji odnose na sve vrste salmonele, uključujući S. infantis, a u slučaju neispunjenja kriterija zahtijeva se uklanjanje proizvoda s tržišta.

Kriterij koji se odnosi na salmonelu i svježe meso peradi ograničen je na S. enteritidis i S. typhimurium jer te vrste predstavljaju glavni rizik za javno zdravlje (70 % slučajeva infekcije u ljudi, u odnosu na 2,5 % slučajeva infekcije uzrokovane vrstom S. infantis(2)). Mjere kontrole vrsta S. enteritidis i S. typhimurium (biosigurnosne mjere na farmi, higijena klanja) utječu i na ostale serotipove salmonele.

Odluku o tome treba li hranu, osim one na koju se primjenjuju kriteriji sigurnosti hrane koji se odnose na salmonelu, koja sadržava S. infantis smatrati nesigurnom i stoga je ne stavljati na tržište trebalo bi donijeti na temelju procjene pojedinačnog slučaja u skladu s člankom 14. Uredbe (EZ) br. 178/2002(3).

Komisija zasada ne razmatra dodatne posebne zahtjeve za S. infantis.

(1)Uredba Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu (SL L 338, 22.12.2005., str. 1.).
(2)Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) i Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC), 2015. Sažeto izvješće Europske unije o kretanjima i izvorima zoonoza, uzročnika zoonoza i bolesti koje se prenose hranom u 2014. EFSA Journal 2015.;13(12):4329, 190 str. doi:10.2903/j.efsa.2015.4329. Dostupno na: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4329.
(3)Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1.2.2002., str. 1.).

Pravna napomena