Înapoi la portalul Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română (selecţionat)
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Întrebări parlamentare
PDF 101kWORD 19k
4 aprilie 2017
E-000300/2017(ASW)
Răspuns dat de dna Jourová în numele Comisiei
Referința întrebării: E-000300/2017

Comisia ar dori să reamintească faptul că procedura standard de constatare a caracterului adecvat implică stabilirea faptului că o țară terță asigură un „nivel de protecție […] în esență echivalent cu cel garantat în cadrul Uniunii Europene […]”(1). Prin faptul că a făcut referire la necesitatea de a asigura un nivel de protecție „în esență echivalent” (mai degrabă decât identic) și prin afirmația potrivit căreia „mijloacele la care această țară terță a recurs […] pot fi diferite de cele puse în aplicare în cadrul Uniunii Europene”(2), Curtea de Justiție a clarificat faptul că acest lucru nu impune țării terțe în cauză să dispună de norme privind protecția datelor care sunt o „fotocopie” a sistemului UE. Prin urmare, nu este important ca fiecare dispoziție individuală a dreptului UE să se reflecte în ordinea juridică a țării terțe.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) se bazează pe aceleași principii fundamentale, drepturi și obligații ca cele care stau la baza Directivei 95/46/CE. Cadrul privind Scutul de confidențialitate reflectă deja aceste elemente de bază. Cu toate acestea, în decizia privind caracterul adecvat al Scutului de confidențialitate [partea finală a considerentului (146)], Comisia a precizat că va evalua necesitatea adaptării deciziei în lumina intrării în vigoare a GDPR [de exemplu, în ceea ce privește normele privind procesul decizional automatizat — considerentul (25) din decizie]. Acest aspect va fi dezbătut și în cadrul discuțiilor cu autoritățile SUA, în contextul revizuirii anuale planificate pentru a doua jumătate a anului 2017.

(1)Hotărârea Curții de Justiție din 6 octombrie 2015 în cauza C-362/14, Maximillian Schrems împotriva Data Protection Commissioner („Schrems”), ECLI:EU:C:2015:650, punctul 73.
(2)Schrems, punctul 74.

Notă juridică