Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български (селекциониране)
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Парламентарни въпроси
PDF 187kWORD 16k
25 януари 2017 г.
E-000383-17
Въпрос с искане за писмен отговор E-000383-17
до Комисията
Член 130 от Правилника за дейността
Georgi Pirinski (S&D)

 Относно:  Актуално състояние във връзка с прилагането на ЕСИ фондовете
 Писмен отговор 

Според данните, предоставени от ГД „Регионална политика“, делът на ЕСИ фондовете, отпуснати за конкретни проекти, възлиза на 19,4 % към средата на януари 2017 г., докато докладваните разходи са само 1,7 %. Тези цифри наистина будят тревога, тъй като почти сме достигнали средата на програмния период.

1. На какви суми възлизат заявленията за плащане, представени на Комисията от органите на държавите членки, и какви суми са били изплатени от Комисията въз основа на тези искания за плащане, като се изключат авансовите плащания?

2. Какви са очакваните размери на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), за които съществува риск от отмяна на поети бюджетни задължения към края на 2017 г., ако сегашната тенденция продължи, и кои държави членки ще бъдат в най-голяма степен засегнати?

3. Какви мерки предвижда Комисията за ускоряване и рационализиране на прилагането на ЕСИ фондовете и за избягване на евентуално отменяне на поети бюджетни задължения?

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Правна информация