Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 111kWORD 20k
21 Μαρτίου 2017
E-000463/2017(ASW)
Κοινή απάντηση του κ. Hogan εξ ονόματος της Επιτροπής
Γραπτές ερωτήσεις: E-000464/17 , E-000463/17
Αριθμοί αναφοράς των ερωτήσεων: E-000463/2017, E-000464/2017

Τα άρθρα 18 και 36-39 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013(1) προβλέπουν στήριξη μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για επενδύσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και για μέτρα διαχείρισης κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων της ασφάλισης καλλιεργειών, ζώων και φυτών, των ταμείων αλληλοβοήθειας και των εργαλείων σταθεροποίησης εισοδήματος. Το τρέχον ελληνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 προβλέπει στήριξη για την αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί, αλλά όχι για τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το ΕΓΤΑΑ δεν παρέχει αποζημίωση για ζημίες και/ή απώλεια εισοδήματος που καλύπτονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Επιπλέον της στήριξης που παρέχει το ΕΓΤΑΑ, οι κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν εθνικά καθεστώτα ενισχύσεων για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές. Η Ελλάδα έχει θεσπίσει τέτοια καθεστώτα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιμέρους μέτρα του ελληνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 και την εφαρμογή τους, συνιστάται στον κ. βουλευτή να επικοινωνήσει απευθείας με τη διαχειριστική αρχή του εν λόγω προγράμματος(2).

(1)ΕΕ L 347/487 της 20.12.2013.
(2)Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας Λεωφ. Αθηνών 58, 10441 Αθήνα Τηλ.: +30 210 5275203-4, +30 210 5218102-3, +30 210 5275100 ΦΑΞ: +30 210 5275124 Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: agrotikianaptixi@mou.gr Ιστότοπος: http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=4c1776c316a3cccb

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου