Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 17k
3. februar 2017
E-000809-17
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-000809-17
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130
Judith Sargentini (Verts/ALE) , Ernest Urtasun (Verts/ALE) , Bodil Valero (Verts/ALE) , Max Andersson (Verts/ALE) , Klaus Buchner (Verts/ALE) , Alyn Smith (Verts/ALE) , Paloma López Bermejo (GUE/NGL) , João Ferreira (GUE/NGL) , Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) , Rina Ronja Kari (GUE/NGL) , Stelios Kouloglou (GUE/NGL) , Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) , Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL) , Patrick Le Hyaric (GUE/NGL)

 Om:  EU's sundheds‐ og fødevaresikkerhedskontrol i Vestsahara
 Skriftlig besvarelse 

Næstformanden/den højtstående repræsentant anførte som svar på skriftligt spørgsmål E-004000/2016, at tre ud af de fire kontrolbesøg, der var planlagt i Marokko i 2016 af Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed (GD SANTE), var blevet udskudt, og at det resterende kontrolbesøg (2016-8915) ikke ville foregå i de besatte områder i Vestsahara.

Den 21. december 2016 fastslog Domstolen i sag C-104/16 P, Rådet mod Front Polisario, at de associerings‐ og liberaliseringsaftaler, der er indgået mellem EU og Marokko, ikke finder anvendelse på Vestsahara.

Der er ifølge GD SANTE's hjemmeside blevet planlagt fire kontrolbesøg i Marokko i 2017 (2017-6227; 2017-6220; 2017-6190; 2017-6128).

Kan Kommissionen i overensstemmelse med Domstolens afgørelse i sag C-104/16 P bekræfte, at revisions‐ og analysetjenesten på sundheds‐ og fødevareområdet ikke vil besøge marokkansk infrastruktur eller andre marokkanske enheder i de besatte områder i Vestsahara?

Kan Kommissionen præcisere, hvilke nationale myndigheder den finder kompetente til at udstede fødevare‐ og sikkerhedscertifikater for vestsahariske varer, i henhold til EU-lovgivningen?

[Forespørgsel støttet af andre medlemmer end stillerne](1)

(1)Forespørgslen støttes af Miguel Viegas (GUE/NGL), João Pimenta Lopes (GUE/NGL).

Forespørgslens originalsprog: EN 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik