Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 106kWORD 20k
22 maja 2017 r.
E-001025/2017(ASW)
Odpowiedź udzielona przez komisarz Verę Jourovą w imieniu Komisji
Numer referencyjny pytania: E-001025/2017

W większości państw członkowskich mandat organów ds. równości rozciąga się na wszystkie przyczyny dyskryminacji ujęte w prawodawstwie UE w dziedzinie równości. Wykracza to poza wymogi określone w odnośnych dyrektywach(1), które dotyczą jedynie rasy, przynależności etnicznej i płci. Jak Komisja stwierdziła w 2014 r. w swoim wspólnym sprawozdaniu na temat stosowania dyrektyw 2000/43/WE i 2000/78/WE(2), miało to miejsce w 22 państwach członkowskich(3), natomiast w 15 państwach członkowskich uwzględniano również przyczyny wykraczające poza te objęte ochroną na mocy wspomnianych dyrektyw UE. W styczniu 2017 r. Europejska Sieć Organów ds. Równości (Equinet) opublikowała zestawienie informacji zawierające szczegółowy przegląd przyczyn dyskryminacji uwzględnianych przez organy ds. równości należące do sieci Equinet(4).

Komisja monitorowała i nadal będzie ściśle śledzić, czy państwa członkowskie przestrzegają w tej kwestii wymogi wspomnianych dyrektyw. Zapewnia to, że każdy organ ds. równości posiada niezbędny mandat i uprawnienia, a także że faktycznie wykonuje wszystkie zadania określone w prawodawstwie UE. W tej kwestii Komisja opiera się na informacjach przekazanych przez państwa członkowskie i różne zainteresowane strony, takie jak sieć Equinet i europejska sieć specjalistów prawników w dziedzinie równouprawnienia płci i niedyskryminowania. Doprowadziło to już do wszczęcia formalnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Finlandii, Belgii i Słowenii, co w rezultacie spowodowało zmiany w odnośnych przepisach krajowych i w funkcjonowaniu przedmiotowych organów ds. równości.

(1)Dyrektywy 2000/43 WE, 2006/54/WE i 2004/113/WE.
(2)http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2014_2_en.pdf
(3)Czyli według stanu na dzień publikacji sprawozdania: we wszystkich państwach członkowskich z wyjątkiem Danii, Włoch, Malty, Portugalii, Hiszpanii i Finlandii.
(4)http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/equinet_print_3mm.pdf

Informacja prawna