Povratak na portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski (Odabrano)
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Parlamentarna pitanja
PDF 102kWORD 18k
16. svibnja 2017.
E-001418/2017(ASW)
Odgovor g. Velle u ime Komisije
Referentna oznaka pitanja: E-001418/2017

Sprečavanje morskog otpada smatra se prioritetom Komisije, ne samo u poluzatvorenim morima kao što je Jadran nego u svim morima i oceanima. Potpunom provedbom zakonodavstva o upravljanju otpadom te Okvirne direktive o pomorskoj strategiji(1) i Direktive o lučkim uređajima za prihvat otpada(2) od strane država članica smanjit će se količina novog i postojećeg morskog otpada, uključujući i plutajući otpad. Direktivom o lučkim uređajima za prihvat otpada predviđeno je da plovila, uključujući i mala rekreacijska plovila, prije isplovljavanja iz luke/marine EU-a otpad moraju isporučiti u lučki uređaj za prihvat otpada. Komisija je nedavno objavila Radni dokument službi Komisije o nautičkom turizmu(3) u kojem je navedeno nekoliko područja u kojima je potrebno djelovati da bi se iskoristio potencijal tih sektora, ali i naglašena potreba za smanjenjem negativnih utjecaja na okoliš.

Dodatni instrument za rješavanje pitanjā potencijalnih utjecaja turizma na okoliš jest Strategija EU‐a za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR), razvijena u suradnji sa zemljama jadransko-jonske regije i dionicima, u cilju rješavanja zajedničkih izazova. Tom strategijom obuhvaćeno je osam zemalja: četiri države članice EU-a (Hrvatska, Grčka, Italija, Slovenija) i četiri zemlje koje nisu članice EU-a (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija), a dvama od njezina četiri tematska stupa, kvaliteta okoliša i održivi turizam, omogućuje se rješavanje pitanja koje je poštovani zastupnik postavio.

(1)Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša, SL L 164, 25.6.2008., str. 19.
(2)Direktiva 2000/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2000. o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta, SL L 332, 28.12.2000., str. 81.
(3)http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/content/shaping-prosperous-future-nautical-tourism-europe_en

Pravna napomena