Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 111kWORD 29k
28 Ιουνίου 2017
E-001542/2017(ASW)
Απάντηση της Αντιπροέδρου κ. Mogherini εξ ονόματος της Επιτροπής
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-001542/2017

Η ΕΕ δεν επιδιώκει ούτε προβλέπει την επιστροφή των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο από τα κράτη μέλη της ΕΕ στη Λιβύη. Τα προβλεπόμενα μέτρα αποσκοπούν στην ενίσχυση των ικανοτήτων της Λιβύης να ελέγχει τα νότια σύνορά της και τα χωρικά της ύδατα, προωθώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ορθή μεταχείριση των μεταναστών αποτελούν επίσης σημαντικά στοιχεία της κατάρτισης που παρέχεται από την επιχείρηση Sophia της EUNAVFOR Med στην ακτοφυλακή και το ναυτικό της Λιβύης, καθώς και την αποστολή συνοριακής συνδρομής της ΕΕ (EUBAM) στη Λιβύη.

Η ΕΕ χρηματοδοτεί την κατάρτιση της ακτοφυλακής της Λιβύης και παρείχε στήριξη στη διαχείριση της μετανάστευσης στη Λιβύη με γνώμονα τα δικαιώματα. Τον Φεβρουάριο του 2016, η εντολή της EUBAM τροποποιήθηκε για να προβλεφθεί η πιθανή αποστολή διαχείρισης κρίσεων με στόχο τη δημιουργία μη στρατιωτικών υποδομών και την παροχή συνδρομής στους τομείς της αστυνομικής συνεργασίας/του κράτους δικαίου/της διαχείρισης των συνόρων, που θα παρέχει συμβουλές και κατάρτιση στις αρχές της Λιβύης.

Πρόσφατα, το Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική(1) ενέκρινε ένα πρόγραμμα 90 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της προστασίας και της ανθεκτικότητας των μεταναστών, των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στη Λιβύη. Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται από τη διεθνή οργάνωση μετανάστευσης, το πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τη γερμανική Gesellschaft für Inernational Zusammenarbeit, το ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά και την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ένα στοιχείο προστασίας για όλους όσοι την χρειάζονται (μετανάστες, πρόσφυγες, εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας και επαναπατριζόμενους), καθώς και προώθησης εναλλακτικών λύσεων αντί της κράτησης· για υποστηριζόμενες οικειοθελείς επιστροφές και την επανένταξη· και θα προωθεί την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη σε επίπεδο δήμων και την υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Λιβύη.

Παράλληλα, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας, η ΕΕ διαθέτει ποσό ύψους 120 εκατ. ευρώ για την κοινωνία των πολιτών, τη διακυβέρνηση, την υγεία, τη νεολαία και την εκπαίδευση, τη μετανάστευση, την υποστήριξη της πολιτικής διαδικασίας, την ασφάλεια και τη διαμεσολάβηση.

(1)Απόφαση C(2014)7293 final της Επιτροπής, της 20.10.2015, για τη θέσπιση ενός ενωσιακού καταπιστευματικού ταμείου επείγουσας ανάγκης για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και των εκτοπισμένων ατόμων στην Αφρική.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου