Tagasi Europarli portaali

Choisissez la langue de votre document :

Parlamendi esitatud küsimused
PDF 6kWORD 28k
28. juuni 2017
E-001542/2017(ASW)
Komisjoni nimel vastanud asepresident Mogherini
Küsimuse viide: E-001542/2017

EL ei saada rändajaid ega varjupaigataotlejaid ELi liikmesriikidest tagasi Liibüasse ning tal ei ole ka kavas seda teha. Kavandatud meetmete eesmärk on tõhustada Liibüa suutlikkust kontrollida oma lõunapoolset piiri ja territoriaalvesi ning edendada inimõigusi. Inimõigused ja rändajate nõuetekohane kohtlemine on oluline osa koolitustest, mida antakse EUNAVFOR MED SOPHIA operatsiooniga Liibüa rannikuvalvele ja mereväele, ja ka ELi piirihaldamise abimissioonist (EUBAM) Liibüas.

EL rahastab Liibüa rannikuvalvele antavat koolitust ja toetab õigustel põhinevat rände haldamist Liibüas. Veebruaris 2016 muudeti EUBAMi mandaati, et näha ette võimalik tsiviilvõimekuse suurendamine ning kriisiohjamismissiooni abistamine sellistes valdkondades nagu politseikoostöö/õigusriik/piirivalve, mille raames antakse nõu ja koolitust Liibüa ametiasutuste töötajatele.

Hiljuti eraldati ELi hädaolukorra usaldusfondist Aafrika jaoks(1) 90 miljoni euro suurune programm, et suurendada rändajate, pagulaste ja Liibüas pagulasi vastu võtvate kogukondade kaitset ja toimetulekuvõimet. Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni, ÜRO Arenguprogrammi, Saksamaa rahvusvahelise koostööühingu (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), ÜRO lastefondi ja ÜRO pagulaste ülemvoliniku rakendatud programm hõlmab muu hulgas kaitset kõigile hädasolijatele (rändajad, põgenikud, ümberasustatud isikud ja tagasipöördujad) ja kinnipidamisele alternatiivide leidmist, toetatud vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerimise toetamist ning edendab Liibüas sotsiaal-majanduslikku arengut kohalikul tasandil ja toetab kohalikke omavalitsusi.

Paralleelselt annab EL praegu Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi kaudu 120 miljoni euro suuruse paketiga abi kodanikuühiskonna, valitsemistava, tervishoiu, noorte ja hariduse ning rände valdkonnas, toetades poliitilist protsessi, julgeolekut ja lepitamist.

(1)Komisjoni 20. oktoobri 2015. aasta otsus C(2015) 7293 Aafrikas stabiilsuse tagamiseks ning ebaseadusliku rände algpõhjuste ja põgenikega tegelemiseks mõeldud hädaolukorra Euroopa Liidu usaldusfondi loomise kohta.

Õigusalane teave