Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 7kWORD 29k
28. kesäkuuta 2017
E-001542/2017(ASW)
Varapuheenjohtaja Federica Mogherinin komission puolesta antama vastaus
Kysymyksen viite: E-001542/2017

EU ei toteuta tai suunnittele muuttajien ja turvapaikanhakijoiden palauttamista EU:n jäsenvaltioista Libyaan. Toimenpiteiden tarkoituksena on vahvistaa Libyan valmiuksia valvoa etelärajaansa ja aluevesiään samalla edistäen ihmisoikeuksia. Ihmisoikeudet ja muuttajien asianmukainen kohtelu ovat tärkeitä osatekijöitä EUNAVFOR Med Sophia ‐operaation kuten myös EU:n rajavalvonnan avustusoperaation (EUBAM) Libyan rannikkovartiostolle ja laivastolle antamassa koulutuksessa.

EU on rahoittanut Libyan rannikkovartioston koulutusta ja tukenut ihmisoikeuksiin perustuvaa muuttoliikkeen hallintaa Libyassa. Helmikuussa 2016 EUBAM-operaation toimeksianto muutettiin käsittämään mahdollinen neuvontaa ja koulutusta Libyan viranomaisille tarjoava siviilialan valmiuksien kehittämistä ja avustamista koskeva kriisinhallintaoperaatio poliisiyhteistyön, oikeusvaltioperiaatteen ja rajaturvallisuuden aloilla.

EU:n Afrikka-hätärahaston(1) puitteissa hyväksyttiin hiljattain 90 miljoonan euron ohjelma, jolla vahvistetaan muuttajien, pakolaisten ja Libyan vastaanottavien yhteisöjen suojelua ja selviytymiskykyä. Ohjelman toteuttavat Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö, Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma, saksalainen Gesellschaft für International Zusammenarbeit, Yhdistyneiden kansakuntien lastenavun rahasto ja Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun virasto. Sen kautta muun muassa suojellaan kaikkia apua tarvitsevia (muuttajat, pakolaiset, sisäisesti siirtymään joutuneet henkilöt ja palaajat) ja edistetään säilöönoton vaihtoehtoja, tuettua vapaaehtoista paluuta ja uudelleenkotouttamista sekä tuetaan kunnallisen tason sosioekonomista kehitystä ja Libyan paikallishallintoa.

Samaan aikaan EU toteuttaa Euroopan naapuruusvälineen kautta 120 miljoonan euron pakettia, joka keskittyy kansalaisyhteiskuntaan, hallintoon, terveyteen, nuorisoon ja koulutukseen, muuttoliikkeeseen, poliittisen prosessin tukemiseen, turvallisuuteen ja sovitteluun.

(1)Vakauden lisäämiseksi sekä sääntelemättömän muuttoliikkeen ja pakkomuuton perimmäisten syiden ehkäisemiseksi perustettavaa Afrikka-hätärahastoa koskeva komission päätös C(2015) 7293, 20.10.2015.

Oikeudellinen huomautus