Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 7kWORD 29k
28 juni 2017
E-001542/2017(ASW)
Antwoord van vicevoorzitter Mogherini namens de Commissie
Vraagnummer: E-001542/2017

De  terugkeer van migranten en asielzoekers uit EU-lidstaten naar Libië wordt door de EU niet nagestreefd en evenmin gepland. De geplande maatregelen hebben tot doel de capaciteit van Libië te versterken om zijn zuidelijke grens en  territoriale wateren te controleren en tegelijkertijd de mensenrechten te bevorderen. Naleving van de mensenrechten en een correcte behandeling van migranten krijgen ook een belangrijke plaats in de opleiding die wordt verstrekt door de EUNAVFOR MED operation SOPHIA (militaire operatie van de Europese Unie in het zuidelijke deel van het centrale Middellandse Zeegebied) aan de Libische kustwacht en marine en bij de activiteiten van de EU-missie voor bijstandsverlening inzake grensbeheer in Libië (EUBAM).

De EU heeft de opleiding van de Libische kustwacht gefinancierd en heeft de migratiebeheersing in Libië op basis van rechten ondersteund. In februari 2016 is het mandaat van de EUBAM aangepast om te voorzien in een mogelijke civiele crisisbeheersingsmissie voor capaciteitsopbouw en bijstand op het vlak van politiesamenwerking/rechtsstaat/grensbeheer, waarbij advies en opleiding worden verstrekt aan de Libische autoriteiten.

Recentelijk heeft het EU-noodtrustfonds voor Afrika(1) een programma ten belope van 90 miljoen EUR vastgesteld voor de versterking van de bescherming en de weerbaarheid van migranten, vluchtelingen en gastgemeenschappen in Libië. Het programma, dat wordt uitgevoerd door de Internationale Organisatie voor Migratie, het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), het Kinderfonds van de Verenigde Naties en de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen, zal onder andere een onderdeel bevatten dat is toegespitst op de bescherming van alle noodlijdenden (migranten, vluchtelingen, ontheemden en repatrianten) en de bevordering van alternatieven voor detentie, begeleide vrijwillige  terugkeer en re-integratie. Voorts stimuleert het programma de sociaal-economische ontwikkeling en verleent het steun aan het lokale bestuur in Libië.

Daarnaast geeft de EU momenteel via het Europees nabuurschapsinstrument uitvoering aan een pakket maatregelen  ter waarde van 120 miljoen EUR, dat gericht is op het maatschappelijk middenveld, bestuur, gezondheid, jeugdzaken en onderwijs, migratie, ondersteuning van het politieke proces, veiligheid en bemiddeling.

(1)Besluit van de Commissie van 20.10.2015 tot oprichting van een EU-noodtrustfonds voor stabiliteit en de aanpak van de diepere oorzaken van irreguliere migratie en ontheemding in Afrika, C(2015) 7293 final.

Juridische mededeling