Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 7kWORD 28k
28 juni 2017
E-001542/2017(ASW)
Svar från vice ordförande Federica Mogherini på kommissionens vägnar
Frågans referensnummer: E-001542/2017

EU varken återsänder eller planerar att återsända migranter och asylsökande från EU-medlemsstater till Libyen. De planerade åtgärderna syftar till att stärka Libyens förmåga att kontrollera sin södra gräns och landets territorialvatten, samtidigt som man främjar mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter och en korrekt hantering av migranter är också viktiga delar av den utbildning som tillhandahålls av insatsen Eunavfor MED Sophia till den libyska kustbevakningen och flottan samt EU:s integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EUBAM Libyen).

EU har finansierat utbildning av Libyens kustbevakning och har lämnat stöd till rättighetsbaserad migrationshantering i Libyen. I februari 2016 ändrades mandatet för EUBAM Libyen för att tillhandahålla en eventuell civil kapacitetsuppbyggnad som syftar till kapacitetsuppbyggnad och bistånd på området för polissamarbete/rättsstatsprincipen/gränsförvaltning, som kommer att ge råd och utbildning till de libyska myndigheterna.

Nyligen antog EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika(1) ett program på 90 miljoner euro som ska stärka skyddet och motståndskraften hos migranter, flyktingar och värdsamhällen i Libyen. Programmet, som genomfördes av Internationella organisationen för migration, FN:s utvecklingsprogram, den tyska föreningen för internationellt samarbete, Unicef och FN:s flyktingkommissariat, kommer bland annat att innehålla en komponent om skydd för alla behövande (migranter, flyktingar, internt fördrivna personer och återvändande) och för att främja alternativ till förvar, självmant återvändande och återintegrering och främja den socioekonomiska utvecklingen på kommunal nivå och ge stöd till lokalt styre i Libyen.

EU har samtidigt, via det europeiska grannskapsinstrumentet, ett stödpaket på 120 miljoner euro som används för det civila samhället, samhällsstyrning, hälsa, ungdom och utbildning, migration, stöd för den politiska processen, säkerhet och medling.

(1)Kommissionens beslut av den 20 oktober 2015 om inrättandet av Europeiska unionens förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika inriktade på stabilitet och insatser mot de bakomliggande orsakerna till irreguljär migration och fördrivna personer, C(2015) 7293 final.

Rättsligt meddelande